Laadpaal voor elektrische auto vergoeden bij werknemer thuis

Voor werknemers is de keuze voor een elektrische leaseauto aantrekkelijk, omdat over (een deel van) de aanschafprijs een lage bijtelling geldt voor privégebruik. Bij een elektrische auto, hoort een laadpaal. De werkgever mag die bij de werknemer thuis laten plaatsen, want de voordelen zijn al verwerkt in de bijtelling. Voor werknemers die met hun eigen auto reizen, geldt dat u een laadpaal mag plaatsen, zolang dat past binnen de onbelaste vergoeding per kilometer die u de werknemer betaalt.

Als u een laadpaal bij uw werknemer thuis laat plaatsen, of de plaatsingskosten daarvoor vergoedt, mag dit onbelast binnen de onbelaste vergoeding van maximaal € 0,21 per kilometer die u de werknemer betaalt. Maar vergoedingen die u daarnaast betaalt, merkt de Belastingdienst aan als loon. Dit geldt ook voor de elektriciteit voor de auto en eventuele nodige aanpassingen, zoals een extra groep in de meterkast en een meter om het verbruik te meten.

Als de werkgever een (lease-)auto ter beschikking heeft gesteld, zijn de voordelen van een laadpaal bij de woning van de werknemer verwerkt in de bijtelling voor privégebruik. Voor een werknemer met een eigen auto mag de werkgever maximaal € 0,21 (bedrag 2023) per zakelijke kilometer onbelast vergoeden. Dit is inclusief de kosten voor de laadpaal.

Drie situaties voor aangifte laadpaal
Als de werkgever een laadpaal bij de woning van de werknemer laat plaatsen is het afhankelijk van de situatie hoe hij deze kosten moet verwerken in de aangifte loonheffingen. Er kan sprake zijn van 3 situaties:

1. De werknemer rijdt meer dan 500 kilometer privé

Voor werknemers die een bijtelling betalen voor het privégebruik van de auto van de zaak, zijn de kosten van de laadpaal onderdeel van de gebruikskosten van de auto. De werkgever hoeft dan geen rekening te houden met een extra bedrag aan loon (in natura), ongeacht of een laadpaal is opgenomen in de catalogusprijs.

2. Niet meer dan 500 kilometer privé

Als de werknemer aantoonbaar niet meer dan 500 privékilometers per kalenderjaar rijdt, betaalt de werknemer geen bijtelling. Ook in dat geval zijn de kosten van de laadpaal géén loon voor de werknemer, omdat het kosten zijn voor zakelijk gebruik.

Vergoeding elektriciteit tegen kostprijs
Als u elektriciteitskosten vergoedt, geldt dat niet als loon wanneer de werkgever en werknemer hebben afgesproken dat de werknemer het daadwerkelijke verbruik tegen integrale kostprijs doorlevert aan de werkgever. Daarvoor is een elektriciteitsmeter onontbeerlijk en de kosten daarvan  zijn ook onderdeel van de kostprijs.

Vaste vergoeding elektriciteit geven is lastig
Het lijkt aantrekkelijk om de werknemer een vaste vergoeding te geven voor het elektriciteitsgebruik, bijvoorbeeld op basis van de gemiddelde elektriciteitsprijs die het CBS publiceert. Maar dat is lastig, omdat de Belastingdienst dan eist dat u aannemelijk kan maken dat deze vergoeding gelijk is aan de integrale kostprijs die de werknemer betaalt aan zijn energiemaatschappij.

3. Werknemer rijdt in eigen auto

Als de werkgever de laadpaal vergoedt aan een werknemer die met een eigen auto rijdt, kan hij niet meer onbelast vergoeden dan € 0,21 per zakelijke kilometer (inclusief woon-werkverkeer). Dit bedrag is inclusief elektriciteit en aanpassingen in de meterkast.

Als de werkgever toch meer vergoedt, beschouwt de Belastingdienst dit als loon voor de werknemer. De werkgever kan dit loon aanwijzen als eindheffingsloon, mits de vergoedingen gebruikelijk zijn. De kosten worden dan betaald uit de vrije ruimte van de Werkkostenregeling.

Laadpaal terugvorderen als werknemer vertrekt
Wanneer een werknemer uit dienst gaat, of geen elektrische auto van de zaak meer rijdt, moet de laadpaal worden teruggegeven. In de praktijk zal dit lastig zijn. Als de laadpaal bij de werknemer blijft staan, dan vormt die alsnog een verstrekking (want loon in natura).

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 452 exclusieve vakartikelen en 281 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?