Personeelsnet

Kleinere bedrijven hebben verplicht Arbobeleid niet op orde

Sinds 1 juli 2018 zijn alle onderdelen van de nieuwe Arbowet van kracht geworden, maar dat is bij veel kleinere bedrijven nog niet bepaald bekend. Zo had bijvoorbeeld nog maar één op de vier mkb-bedrijven een basiscontract met de arbodienst, terwijl dat al wel verplicht is.

De bedoeling van de wetswijzigingen was om werkgevers en werknemers meer te betrekken bij het arbobeleid. Belangrijk onderdeel daarvan is de sterkere rol van de bedrijfsarts en de preventiemedewerker. Verder hebben medewerkers meer rechten gekregen.

Slechts een kwart heeft verplicht basiscontract
Een verkennend onderzoek onder het mkb en grootbedrijf door het ministerie van SZW, leert dat vooral het midden- en kleinbedrijf achterstanden heeft bij de invoering van de nieuwe regels. Arbo-verantwoordelijken in die bedrijven, zoals directeuren, bedrijfsmanagers of HR-medewerkers, zijn inhoudelijk nog niet goed bekend waren met de wijzigingen.

De bedrijven moeten nog belangrijke wijzigingen doorvoeren in de organisatie. Zo had bijvoorbeeld één op de vier (27%) bedrijven een basiscontract. Verder was nog eens 27% hier mee bezig, en was nog eens 30% van plan de wijzigingen door te voeren.

Second opinion en vrij bezoek bedrijfsarts meest bekend
In het onderzoek is ook gevraagd naar bekendheid van bepaalde onderdelen van de wetswijziging. Het meest bekend is de mogelijkheid tot het aanvragen van een second opinion (30%) door de medewerkers of het vrij bezoeken van een bedrijfsarts (29%). Minder bekend zijn de wijze van aanstelling van de preventiemedewerker en het feit dat de bedrijfsarts beroepsziekten moet melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB).

MIS NIKS: Alles over Arbo

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?