Kabinet biedt UWV ruimte voor groot experiment met sollicitatieplicht

Het kabinet wil meer inzicht krijgen in de meest effectieve methoden om mensen met een WW-uitkering weer aan werk te helpen. Het uitvoeringsinstituut gaat een grote groep werkzoekenden opsplitsen en willekeurig toegewezen begeleidingstrajecten aanbieden. Na verloop van tijd wordt bekeken welke manier van begeleiden het beste werkt.

De ministerraad heeft hiervoor ingestemd met een voorstel van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit voorstel geeft het UWV juridisch de ruimte om een grootschalig experiment uit te voeren rond de sollicitatieplicht binnen de WW.

Vierjarig experiment

Het experiment duurt vier jaar en zal meer dan 100.000 WW-gerechtigden omvatten. Er worden drie verschillende groepen onderzocht om de effecten van de sollicitatieplicht, de vrijstelling daarvan en alternatieven met meer ruimte voor maatwerk te evalueren. Minister Van Gennip wil hiermee mensen die aan de kant staan goed begeleiden naar een nieuwe baan. Het experiment toetst wat echt werkt en kan zo een basis bieden voor effectiever beleid om WW’ers weer aan het werk te helpen.

Op dit moment geldt de sollicitatieplicht voor iedereen met een WW-uitkering. Er is echter discussie over de effectiviteit daarvan. De sollicitatieplicht kan bijvoorbeeld niet achterhalen of iemand op een effectieve manier solliciteert. Bovendien kan het herhaaldelijk moeten solliciteren demotiverend werken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Aan de andere kant kan de sollicitatieplicht wel een prikkel zijn om sneller werk te vinden.

Drie Varianten

Omdat er weinig onderzoek is gedaan naar de sollicitatieplicht, kunnen nu geen harde uitspraken over worden gedaan over de effectiviteit van de begeleiding van werkzoekenden. Ook is er weinig bekend over mogelijke alternatieven. Daarom wil minister Van Gennip het UWV de ruimte geven om drie groepen WW’ers te onderzoeken:

  1. Controlegroep: Deze groep volgt de reguliere sollicitatieplicht, waarbij vier sollicitatie-activiteiten per vier weken verplicht zijn.
  2. Alternatieve Groep: Deze groep heeft geen sollicitatieplicht en mag op eigen initiatief naar werk zoeken, zonder verplichtingen of handhaving.
  3. Maatwerkgroep: Voor deze groep worden op individueel niveau afspraken gemaakt over sollicitatie-activiteiten. De WW-gerechtigden stellen zelf een plan van aanpak samen, waarop gecontroleerd wordt.

Vanaf 1 juni 2024

De groepen worden willekeurig ingedeeld. Alle groepen krijgen ondersteuning en dienstverlening aangeboden vanuit UWV en kunnen zelf kiezen of ze daarvan gebruik maken. De juridische ruimte voor het UWV om onderzoek te doen gaat in vanaf 1 juni, en het streven is om het onderzoek dit najaar te starten. Op basis van de resultaten kan nieuw beleid worden ontwikkeld om WW-gerechtigden sneller en duurzaam aan werk te helpen.

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?