Personeelsnet

Inhuur van externe professionals wordt 10 procent duurder

Het uurtarief van zzp’ers en externe professionals zal aan het eind van 2022 ruim 10 procent hoger liggen dan vorig jaar. De tarieven gaan zo hard omhoog, doordat er veel meer vraag is naar de inhuur van professionals en omdat de inflatie de prijzen opdrijft. De uurtarieven voor vrouwen zijn lager dan die van mannelijke zelfstandigen, dus daar kunnen opdrachtgevers wellicht hun voordeel mee doen.

Volgens een analyse voor arbeidsbemiddelaar HeadFirst Group gaan de tarieven 3 procentpunt meer omhoog dan het bureau eind vorig jaar nog voorspelde. De snelle tariefstijging is het gevolg van aanblijvende schaarste op de arbeidsmarkt. Ook is de onzekerheid rondom corona afgenomen, die er eind 2021 wel was en toen voor een kleine druk op de tarifering zorgde.

Tarieven van mannen liggen hoger
Voor de analyse is een nieuw voorspellingsmodel gebruikt met recruitmentdata, aangevuld met data van het CBS, het UWV én inhuurdata van HeadFirst Group. Voor het tarief blijkt vooral de vacaturegraad binnen de functiegroep belangrijk: hoe meer tekorten op de arbeidsmarkt, hoe meer zelfstandigen kunnen vragen voor een opdracht. Maar de vacaturegraad heeft niet bij elke beroepsgroep evenveel gevolgen voor het uurtarief.

Opvallend is verder dat ook het geslacht een significant effect heeft op het uurtarief: van mannen ligt dat gemiddeld 10% hoger dan dat bij vrouwen. Dit varieert sterk per sector, met als uitschieter de financiële sector, waar mannelijke zelfstandigen wel 28% meer verdienen. Het beeld wordt waarschijnlijk vertekend door de soort functies en werkervaring, maar daarover is nog te weinig bekend.

Salarisstijging van werknemers blijft achter
De salarissen van werknemers gaan ook omhoog, maar niet zo veel en zo snel als die van zelfstandige professionals. De gemiddelde afgesproken loonsverhoging voor de eerste helft van 2022 komt voor werknemers uit op 3,1 procent. Daarmee blijven de salarissen sterk achter op de inflatieverwachting van het Centraal Planbureau van gemiddeld 5,2 procent en de gemiddelde tariefstijging van professionals.

Flexibel werkenden hebben sneller profijt van tariefontwikkelingen door de opeenvolging van verschillende opdrachten. Zij hebben echter ook eerder te maken met dalende tarieven bij een minder schaarse arbeidsmarkt en een lagere inflatie, wat zelden tot nooit voorkomt bij cao’s. Zo hebben zzp’ers en detacheringsbureaus zowel de lusten als de lasten van de flexibele rol die zij innemen op de arbeidsmarkt.

Zelfstandige automonteurs boeren goed
Automonteurs kunnen met 15,9 procent dit jaar de grootste stijging van het uurtarief verwachten, gevolgd door medewerkers drukkerij en kunstnijverheid en lassers en plaatbewerkers (15,4 procent). Daarnaast is de voorspelling dat metaalbewerkers en constructiewerkers, radio- en televisietechnici, software- en applicatieontwikkelaars en meubelmakers, kleermakers en stoffeerders profiteren van een uurtariefstijging van ongeveer 15 procent. Het tarief van externe specialisten in personeels- en loopbaanontwikkeling, zal met 7,5 procent omhoog gaan.

Bouwarbeiders afbouw kunnen met 6,8 procent de laagste stijging van het uurtarief verwachten, gevolgd door loodgieters en pijpfitters (7,3 procent). Daarnaast is de voorspelling dat de uurtariefstijging van timmerlieden, bouwarbeiders ruwbouw en schilders en metaalspuiters in 2022 niet boven de 8 procent uitkomt.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?