Inhoud Nationaal herstelplan: jongeren behouden en omscholen, ouderen eerder weg

De economische cijfers zien er, ondanks de coronacrisis, nog niet zo slecht uit. Maar de werkelijkheid is anders, stellen de werkgevers en vakbond FNV. Er is veel onzekerheid bij bedrijven omdat alles steeds langer duurt dan verwacht en voorspellingen steeds niet uitkomen. De werkgevers en Nederland’s grootse vakbond roepen het Kabinet en de Tweede Kamer daarom op om de steun voor bedrijven te verlengen tot het eind 2021. Ook willen ze een nationaal herstelplan voor de komende 2,5 jaar. Daarin staat onder meer dat bedrijven jongeren moeten behouden bij reorganisaties, terwijl ouderen eerder kunnen uitstromen.

FNV-voorzitter Tuur Elzinga en VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen doen hun oproep vandaag in een open brief aan de informateur, het demissionaire kabinet en de nieuwe Tweede Kamerleden om de steunmaatregelen te verlengen

Sommigen veel harder getroffen
De coronacrisis heeft enkele groepen harder getroffen. Met de coronasteun is weliswaar veel werkgelegenheid en inkomen behouden, maar dat werkte vooral goed voor mensen met een vast contract. Maar mensen met onzeker werk verloren als eerste hun baan, zonder vangnet voor werkloosheid of met slechts beperkte opgebouwde rechten. De crisis heeft laten zien dat de arbeidsmarkt eerlijker moet.

Jongeren hebben leer- en studieachterstanden opgelopen, meer moeten lenen en hebben de komende jaren slechtere kansen op een goede start op de arbeidsmarkt wanneer economisch herstel te langzaam gaat. Veel ondernemers hebben hun pensioenvermogens en de spaarpotten voor de studie van hun kinderen in de zaak moeten stoppen en hebben grote schulden opgebouwd.

Herstelplan voor komende 2,5 jaar
Het voorgestelde herstelplan moet voor er voor 1 juni komen en dan voor de komende 2,5 jaar gelden. De kern van het herstelplan is dat er de komende 2,5 jaar niet wordt bezuinigd en er ook geen lasten worden verhoogd, voor zowel burgers als bedrijven.

De vakbond en de werkgeversorganisatie willen hiermee niet wachten tot er door de politiek een nieuw kabinet is gevormd. Het herstelplan kan budgettair verantwoord, omdat Nederland met zijn staatsschuld dan nog altijd in de veilige regionen zit, stellen VNO-NCW en FNV.

Dit staat in het Nationaal herstelplan
In de Sociaal Economische Raad werken vakbonden en werkgevers aan voorstellen om de arbeidsmarkt robuuster te maken, met meer zekerheden voor werkenden en voldoende wendbaarheid voor werkgevers. De uitkomsten hopen ze binnenkort al voor te leggen aan formerende partijen. Maar voor de komende tijd is ook een nieuw Nationaal herstelplan waarmee de komende 2,5 jaar bedrijven worden gesteund en banen worden behouden.

Inhoud Nationaal herstelplan

  • Ondernemers krijgen tien jaar de gelegenheid om hun schulden aan de overheid gespreid terug te betalen
  • Fondsen realiseren om het eigen vermogen van bedrijven te stutten zodat zij weer kunnen investeren, want investeringen zijn de motor van herstel
  • Reorganiserende bedrijven stimuleren om jongeren te behouden met een plaatsmaakregeling; oudere werknemers kunnen dan eerder stoppen met werken
  • Voor jongeren komt een nationaal jongeren-om-en-bijscholingsprogramma voor hen die uit het arbeidsproces zijn geraakt of er nog niet in zijn gekomen, naar die sectoren waar veel vraag is naar mensen
  • Mensen, waaronder veel jongeren en ondernemers, die door de coronacrisis in de schuldproblematiek terecht zijn gekomen, moeten via een speciaal waarborgfonds problematische schulden kunnen laten overnemen zodat ze rust en veel meer tijd krijgen voor aflossing en een echt nieuwe start kunnen maken. Dit waarborgfonds zou vanaf medio 2021 in werking moeten treden
  • De komende 2,5 jaar niet bezuinigen en de lasten voor burgers en het bedrijfsleven niet gaan verzwaren. Dit was immers een belangrijke les van de laatste financiële crisis; herstel moet niet in de knop worden gebroken door lastenverzwaringen en bezuinigingen
  • De acute problemen bij uitvoerende overheidsinstanties en in het onderwijs, de zorg en veiligheid worden aangepakt
  • Publiek-private investeringsagenda om duurzaam en eerlijk uit de crisis te komen


MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 280 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?