Personeelsnet

HR in de troonrede van 2020: investeren om banen en economie te redden

Na een enorme krimp door de coronacrisis, zal de Nederlandse economie in 2021 weer groeien. Hoeveel precies, is nog onzeker, want bij een tweede coronagolf kan de groei een stuk lager uitvallen. Koning Willem Alexander toonde in zijn troonrede van 15 september 2020 medeleven met alle mensen die door corona getroffen zijn. Er was ook lof voor de veerkracht van werknemers, ouders en ondernemers. Personeelsnet selecteerde de punten uit de troonrede 2020 die van belang zijn voor HR-professionals.

Beeld: © RVD - Martijn Beekman

De coronacrisis stelt ons ernstig op de proef in alles wat van waarde is: gezondheid, werk, familie en vriendschappen. Daarom vraagt de regering om meer gezamenlijkheid en verantwoordelijkheid. Iedereen, jong en oud, kan op zijn of haar eigen manier een bijdrage leveren om de coronacrisis te boven te komen. Nederland toont economisch, sociaal en mentaal steeds veerkracht, zei Koning Willem Alexander in zijn troonrede in de Grote kerk in Den Haag. Door de coronacrisis is Prinsjesdag 2020 daarmee een ‘anders-dan-anders-Prinsjesdag’.

Dank en veerkracht
De koning sprak zijn bewondering en dank uit aan iedereen die in de zorg en elders in de samenleving al het mogelijke deed om de coronacrisis het hoofd te bieden. In het bijzonder verpleegkundigen en schoonmakers, boa’s en defensiepersoneel, supermarktmedewerkers en mensen in het openbaar vervoer.

Verder prees de koning de veerkracht van ondernemers die op allerlei creatieve manieren hun bedrijf draaiende hielden, leraren die hun leerlingen online gingen begeleiden en ouders die plotseling werk en onderwijs thuis combineerden. ‘Nederland heeft in de coronacrisis bewezen verantwoordelijk, saamhorig en flexibel te zijn.’

Niet bezuinigen, maar investeren
De lock-down heeft de economie geschaad, waardoor het begrotingsoverschot is verdwenen een flinke tekorten ontstaan. Maar in plaats van te bezuinigen, kiest de regering ervoor om juist te investeren in baanbehoud, goede publieke voorzieningen, een sterkere economische structuur en een schoner land. Op die pijlers rusten de plannen van de regering voor het komende jaar.

Want de Nederlandse economie en overheidsfinanciën zijn veerkrachtig. De laatste jaren is een financiële buffer opgebouwd waarvan we nu de vruchten plukken. Deze publieke spaarpot maakt de gezondheidseffecten van het coronavirus niet minder heftig, maar maakte de eerste directe economische gevolgen wel beter draagbaar.

Steunpakket voor baanbehoud
Nederland moet zich schrap zetten voor de gevolgen van zware economische terugslag, die ook doorwerkt in de economie en overheidsfinanciën op lange termijn. Hoe precies, hangt af van de vraag tot wanneer en in welke mate het coronavirus ons in zijn greep blijft houden.

Voor de korte termijn is twee keer een pakket corona-steunmaatregelen ingezet waarmee lonen zijn doorbetaald en faillissementen en grootschalige ontslagrondes zoveel mogelijk konden worden voorkomen. Het derde pakket, dat beschikbaar is vanaf 1 oktober 2020, heeft een looptijd van negen maanden. Behoud van zoveel mogelijk banen blijft het doel, maar ook scholing en training om de overstap te kunnen maken naar sectoren waar een tekort aan personeel is.

Huidskleur en kansen
Een wezenlijke bedreiging voor de kwaliteit van de rechtsstaat is dat in ons land iemands huidskleur of naam nog te vaak bepalend is voor zijn of haar kansen. Dat is onaanvaardbaar.

Het maatschappelijk debat hierover schuurt soms, ‘maar kan ons ook verder brengen in de strijd tegen discriminatie, racisme en ongelijke behandeling. Bestaande verschillen overbruggen begint bij de bereidheid naar elkaar te luisteren’, aldus Koning Willem Alexander.

Nationaal Groeifonds
De regering stelt een Nationaal Groeifonds in voor het toekomstig verdienvermogen van ons land en daarmee voor de welvaart van morgen. Met het fonds wil de regering investeren in kennisontwikkeling, innovatie en infrastructuur. Dat laatste omvat naast wegen en spoor ook de digitale snelweg en de infrastructuur voor energie. Voor de komende vijf jaar is hiervoor een bedrag van 20 miljard euro beschikbaar.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?