HR heeft het druk door enorme groei vacatures in de energietransitie

‘Scrum, agile methodologie, data-analyse gecombineerd met duurzaamheid, communicatie, zelfmotivatie en werken in groepsverband’. Dit zijn de competenties van kandidaten waar bedrijven die zich richten op de energietransitie vooral naar zoeken. En ze willen graag veel kandidaten zien, want het aantal vacatures bij deze bedrijven is voor het tweede jaar op rij bijna verdubbeld. En vergeleken met het tweede kwartaal van 2020 is de groei zelfs 263%. Ga er maar aan staan, als HR-afdeling!

De meest gevraagde functies zijn projectleiders, technisch consultants en beleidsmedewerkers milieuzaken. De openstaande vacatures hebben een sterk datacomponent, zoals big data, data-analyse en database. Dit blijkt uit analyses van Intelligence Group voor de arbeidsmarktwebinar voor technici en energietransitie.

Volgens Geert-Jan Waaldorp, directeur van Intelligence Group, is het opvallend dat oplossingsrichtingen traditioneel worden gekozen, waarbij er weinig focus is op skills, het verbeteren van arbeidsvoorwaarden, het werven en opleiden van alternatieve doelgroepen, internationale werving of samenwerken. “De focus ligt sterk op kortetermijnoplossingen die vooral kostbaar zijn, niet-duurzaam én gericht zijn op beleid in plaats van de praktijk. De huidige manier waarop de arbeidsmarktproblematiek wordt benaderd is niet toereikend om de energietransitie goed en tijdig te realiseren. Zowel in volume als in kwaliteit."

Arbeidsmarktupdate: enorme groei vacatures
In het tweede kwartaal van 2022 waren er 8.407 vacatures van bedrijven die zich bezighouden met de energietransitie. Dit is 89% meer dan een jaar daarvoor en 263% meer dan in het tweede kwartaal in 2020. De daadwerkelijke vraag naar werknemers die zich bezighouden met de energietransitie is nog veel groter maar wordt ingevuld door generieke spelers op de arbeidsmarkt zoals detacheerders, en bemiddelaars.

Daarmee is de vraag naar werknemers die zich bezighouden met de energietransitie geëxplodeerd en het is de verwachting dat deze groei de komende jaren zal blijven aanhouden gezien de aandacht voor klimaatdoelen én de energiecrisis. Die groeiende vraag zal voor extra krapte en schaarste gaan zorgen in andere sectoren zoals bouw, productie, installatie, logistiek maar ook bij (gemeentelijke en provinciale) overheden.

Internationaal samenwerken voor succes
De meest gevraagde functies voor de energietransitie zijn overwegend technisch van aard, waarbij de skills for the future een sterk data- en IT-component hebben. Die zijn nodig voor de voorbereidende activiteiten voor de transitie, maar ook het slimmer inrichten van de bestaande capaciteit onder andere in het energienetwerk.

Bij de soft skills ligt de nadruk nu meer op communicatie, zelfmotivatie, werken in groepsverband, doelgericht en coördineren. Kijkend naar de benodigde skills kunnen alternatieve doelgroepen en talentpools worden ontsloten, evenals het marktconform aanpassen van het curriculum van opleiders. In 17% van de vacatures wordt de beheersing van de Engelse taal gevraagd en in 2% de Duitse taal. Hier ligt voor HR een grote kans omdat enerzijds er ook arbeidspotentieel uit het buitenland kan worden gehaald en anderzijds omdat de energietransitie ook een Europese uitdaging is. Samenwerken is daarin een sleutel voor succes.

Top-10 meest gevraagde functies in energietransitie:

1.       Projectleider

2.       Technisch consultant

3.       Beleidsmedewerker milieuzaken

4.       Elektromonteur

5.       Bedrijfsadviseur

6.       Projectleider weg- en waterbouw

7.       Innovatieconsultant

8.       Trainee

9.       Communicatiedeskundige

10.     Omgevingsmanager

 
MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 452 exclusieve vakartikelen en 281 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?