Hoogste verzuimcijfer ooit: werkgever moet verzuimgesprekken voeren

In 2022 was het ziekteverzuim in Nederland gestegen naar 5,6% en dat is het hoogste aandeel sinds de eerste metingen in 1996. De verzuimkosten voor bedrijven en de maatschappij lopen op tot wel 27 miljard euro. Psychische klachten die te maken hebben met het werk, blijken een belangrijke reden voor langdurend ziekteverzuim. Opmerkelijk is dat dit vooral geldt voor de groep jongvolwassenen. Werkgevers zouden meer aandacht moeten besteden aan de mentale gezondheid van werknemers om langdurig ziekteverzuim te voorkomen.

Dit zijn conclusies uit het nieuwe Trendrapport Ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid van Nationale-Nederlanden. Het rapport laat zien dat de stijging van het verzuim niet alleen een grote financiële last is voor werkgevers. Het verzuim zorgt ook voor een hogere werkdruk bij niet-zieke werknemers.

Met een gemiddelde van 9 werkdagen per jaar is de verzuimduur met een dag gestegen. En werknemers melden zich ook vaker ziek: de verzuimfrequentie steeg naar gemiddeld 1,5 keer per jaar (in 2021 nog 1,2 per jaar).

Psychische klachten zorgen voor langdurig verzuim
Griep en verkoudheid zijn nog steeds de meest voorkomende verzuimoorzaken. Maar uit het rapport blijkt dat psychische klachten, met name werkgerelateerde klachten, een belangrijke reden zijn voor langdurig verzuim. Dit is vooral zorgwekkend onder jongvolwassenen, waarbij een stijging van 30% in de instroom van de WIA wordt verwacht in zowel 2023 als 2024.

Werkgevers en werknemers moeten daarom meer aandacht besteden aan de mentale gezondheid door de balans tussen werk en privé bespreekbaar te maken en langdurig ziekteverzuim te voorkomen.

Werkgevers vinden dat ze veel doen, werknemers vinden van niet
Driekwart van de werkgevers voelt zich (deels) verantwoordelijk voor de psychische gezondheid van hun werknemers. Maar volgens werknemers gaat slechts één op de tien werkgevers het gesprek aan over de psychische gezondheid of privésituatie om langdurig ziekteverzuim te voorkomen. Terwijl het heel belangrijk is om verzuim bespreekbaar te maken, op een niet oordelende manier. Eén op de drie werknemers geeft aan dat de werkgever te weinig tijd vrij maakt voor een persoonlijk gesprek.

Zo’n verzuimgesprek wordt door werknemer en werkgever als lastig ervaren, maar wordt bovendien ook door beiden anders beleefd. Ruim de helft (59%) van de werknemers vindt het belangrijk dat hun leidinggevende weet hoe hun mentale gezondheid is. Desondanks, geeft 40% van de werknemers aan dat dit nooit wordt besproken; ten opzichte van 5% van de werkgevers.

Meer werkdruk voor werknemers die wel doorwerken
Naast een enorme financiële last voor werkgevers, zorgt de stijging van het verzuim ook voor een hogere werkdruk bij niet zieke werknemers.

Meer dan de helft van de werknemers (52%) zegt regelmatig overuren te maken. Dit kan leiden tot het gevoel dat er steeds meer van hen wordt gevraagd binnen dezelfde tijd, iets waar 46% van de werknemers mee kampt.

BELANGRIJKSTE PUNTEN TRENDRAPPORT ZIEKTEVERZUIM & ARBEIDSONGESCHIKTHEID:

Hoogste ziekteverzuim ooit: In 2022 was het ziekteverzuim in Nederland 5,6%, het hoogste sinds de metingen in 1996.

Kosten voor BV Nederland: Het hoge verzuimpercentage heeft de BV Nederland ruim 27 miljard euro gekost.

Hogere werkdruk: Naast de financiële last zorgt de stijging van het verzuim ook voor een hogere werkdruk bij niet-zieke werknemers.

Psychische klachten als belangrijke oorzaak: Uit het rapport blijkt dat psychische klachten, met name werkgerelateerde klachten, een belangrijke reden zijn voor langdurig verzuim. Onder jongvolwassenen is dit zelfs zorgwekkend.

Oproep tot meer aandacht voor mentale gezondheid: Werkgevers en werknemers moeten meer aandacht te besteden aan de mentale gezondheid door de balans tussen werk en privé bespreekbaar te maken. Zo kan langdurig ziekteverzuim worden voorkomen.


MAAK VERZUIM BESPREEKBAAR: met deze Leidraad Ziekteverzuimgesprek

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 452 exclusieve vakartikelen en 281 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?