Personeelsnet

Hoger opgeleide 25-plusser wisselt meer van beroep

Meer werkenden wisselen de laatste jaren van beroep en maken dan meestal een overstap naar heel ander werk, bijvoorbeeld van een pedagogisch beroep naar een zorgberoep. Onder 25-plussers neemt wisseling van beroep toe, naarmate ze een hogere opleiding hebben gevolgd.

In 2017 waren er 937 duizend mensen tussen 15 en 75 jaar met een ander beroep dan het jaar ervoor, meldt het CBS op basis van de nieuwste cijfers over wisseling van beroep. Wisseling van beroep komt naar verhouding vaak voor onder jongeren van 15 tot 25 jaar. Dat is niet zo vreemd, omdat het voor een deel jongeren betreft met een bijbaantje.

Hoger opgeleide 25-plusser wisselt vaker van beroep
Van de werkende jongeren had in 2017 bijna een derde een ander beroep dan een jaar eerder. Bij de overige leeftijdscategorieën ging het om een veel kleiner deel. Bij de 25-tot 45-jarigen was dit maar 13 procent en bij de 45-plussers slechts 6 procent.


Onder 25-plussers neemt wisseling van beroep toe met het behaalde onderwijsniveau. Van de lager opgeleiden in deze leeftijdsgroep had 6 procent in 2017 een ander beroep dan het jaar ervoor, bij hoger opgeleiden was dit bijna het dubbele (11 procent).

Zorgpersoneel wisselt vaker van baan binnen eigen beroepsgroep
Van de 633 duizend beroepswisselaars boven de 25 jaar, ging twee derde aan de slag in een andere beroepsklasse. Het vaakst komt dit voor bij beroepswisselaars uit de dienstverlenende beroepen (negen op de tien), en in het openbaar bestuur- en veiligheidsberoepen en agrarische beroepen.

Het overige deel van de beroepswisselaars oefende wel een ander beroep uit, maar bleef werken binnen de beroepsklasse. Dit komt relatief vaak voor bij mensen met een beroep dat met zorg en welzijn te maken heeft; in 2017 ging het om 54 procent. Het gaat dan bijvoorbeeld om verpleegkundigen die verdergaan als gespecialiseerd verpleegkundige.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?