Personeelsnet

Hoe zat het ook alweer: hebben werknemers recht op een getuigschrift of referenties?

Werknemers vragen bij het einde van het dienstverband nogal eens om een getuigschrift en referenties, zodat ze deze kunnen gebruiken bij toekomstige sollicitaties. Hoe zat het ook alweer met het getuigschrift en referenties? Hebben werknemers daar recht op en zo ja, wat moet daar dan precies in zo’n getuigschrift staan? Arbeidsrechtadvocaat Pierre van Geffen legt uit.

Arbeidsrechtadvocaat Pierre van Geffen

Recht op referenties?
Nee. In de wet is geen recht op referenties opgenomen. Als werkgever ben je dan ook niet verplicht om een referentie af te geven.

Recht op een getuigschrift?
Ja. Als werkgever ben je verplicht een getuigschrift te verstrekken bij het einde van de arbeidsovereenkomst, maar alleen als de werknemer daarom vraagt. Zo is het bepaald in de wet.

Inhoud getuigschrift
In dezelfde wet staat ook opgesomd welke elementen in het getuigschrift moeten staan. Dat zijn in ieder geval de volgende:

  1. Welke werkzaamheden heeft de werknemer verricht;
  2. Over welke periode heeft de werknemer de werkzaamheden verricht;
  3. De arbeidsomvang: hoeveel uur per dag/week werkte de werknemer?

Daarnaast is er de informatie die alleen in het getuigschrift dient te worden opgenomen, wanneer de werknemer daar expliciet om vraagt:

  1. Hoe de werknemer zijn taken vervuld heeft;
  2. Hoe de arbeidsovereenkomst is geëindigd;
  3. Indien de arbeidsovereenkomst door de werkgever is opgezegd: de reden voor deze opzegging. 

Pas op met een negatief luidend getuigschrift
Uit het bovenstaande volgt dat een werkgever weliswaar verplicht is om op verzoek van een werknemer een getuigschrift af te geven, maar niet verplicht is om dit getuigschrift positief te laten luiden. Een werknemer kan dus niet een positief luidend getuigschrift opeisen, zo oordeelde ook het Gerechtshof Den Haag enkele jaren geleden.

Aan de andere kant kan de werkgever wel aansprakelijk worden gehouden voor de schade, wanneer er in het getuigschrift onjuistheden staan vermeld. Veel werkgevers kiezen er dan ook voor om werknemers die niet naar tevredenheid hebben gefunctioneerd, een neutraal luidend getuigschrift mee te geven. Dit heeft als voordeel dat potentiële nieuwe werkgevers niet worden misleid door een (te) positief luidend getuigschrift, maar de werkgever tegelijkertijd niet het risico loopt dat de werknemer met succes schade claimt omdat het getuigschrift (te) negatief is opgesteld.

Tot slot
Heeft u vragen over het getuigschrift? Neem dan eens vrijblijvend contact op met arbeidsrechtspecialist Pierre van Geffen, werkzaam als advocaat bij Joosten Advocaten, gevestigd te Amsterdam en Utrecht. U kunt hem bereiken via 020 – 330 79 50 of via e-mail: vangeffen@joostenadvocaten.nl. Pierre van Geffen is ook te volgen via LinkedIn.

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?