Het takenpakket van een bedrijfsarts

Wanneer je je als werknemer ziekmeldt bestaat de kans dat de bedrijfsarts contact met je opneemt. Er wordt dan besproken in hoeverre jouw situatie je arbeidsgeschiktheid beïnvloedt, welk werk je wel of niet kan uitvoeren en op welke termijn je weer aan de slag kunt. Maar het takenpakket van een bedrijfsarts bestaat uit veel meer dan alleen het vaststellen van ziekteverzuim. Denk bijvoorbeeld aan het vaststellen van risico’s op de werkvloer en het signaleren van beroepsziekten als schildersziekte, PTSS of kapperseczeem.

De belangrijkste taak van een bedrijfsarts: voorkomen van verzuim
Een van de belangrijkste taken van een bedrijfsarts is het verminderen of in zijn geheel voorkomen van verzuim. Verzuim kan verschillende oorzaken hebben. Zo kan de werkdruk dermate hoog liggen dat werknemers te maken krijgen met een burn-out. Verreweg de meeste verzuimgevallen zijn veroorzaakt door psychische klachten, zoals werk gerelateerde stress. Maar ook fysieke klachten kunnen een oorzaak zijn, bijvoorbeeld doordat een werkplek niet ergonomisch, hygiënisch of veilig genoeg is.

Een bedrijfsarts beoordeelt de risico’s die werknemers lopen in de vorm van een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Daaruit volgt preventief advies waarmee een bedrijf of organisatie een veilige, werkbare omgeving kan realiseren.

Begeleiding en re-integratie van werknemers
Mocht een werknemer toch met verzuim gaan, dan begeleidt de arboarts de werknemer gedurende zijn of haar afwezigheid. De bedrijfsarts stelt dan een probleemanalyse op. Hierin staat bijvoorbeeld welke werkzaamheden een werknemer wel of niet uit kan voeren. In een plan van aanpak wordt beschreven welke stappen er genomen gaan worden om de werknemer weer te kunnen laten werken. Ook gedurende het re-integratieproces wordt de werknemer door de arboarts bijgestaan. Bij verzuimbegeleiding en re-integratie door een bedrijfsarts hoort ook een re-integratieverslag, een zorgvuldig samengesteld dossier en verschillende evaluaties.

Elke bedrijfsarts is wettelijk verplicht om beroepsziekten te melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Beroepsziekten zijn aandoeningen die binnen bepaalde beroepen kunnen spelen. Om meer grip te krijgen op deze aandoeningen en preventie en behandeling ervan te verbeteren, dienen bedrijfsartsen hier melding van te maken.

Dit mag een bedrijfsarts niet
Een bedrijfsarts mag geen medische handelingen uitvoeren. Er wordt alleen advies gegeven over de huidige werkomstandigheden en hoe die verbeterd kunnen worden. Daarnaast kan een bedrijfsarts vaststellen of een zieke medewerker wel of niet in staat is om te werken, maar een arts mag niet eisen dat iemand die met verzuim is weer aan het werk gaat. Tot slot mag een arboarts alleen noodzakelijke informatie verstrekken aan een werkgever, maar dit mag nooit medische informatie zijn, ook niet wanneer je hier zelf toestemming voor hebt gegeven.

De bedrijfsarts: een onmisbare hulp voor zowel werkgever als werknemer
Een arboarts heeft een onafhankelijke positie en heeft als enige doel om verzuim onder werknemers zo laag mogelijk te houden en werknemers zo snel mogelijk te doen herstellen van ziekteverzuim. Voor zowel werknemer als werkgever is een bedrijfsarts een belangrijke schakel in de begeleiding en re-integratie van verzuimende medewerkers. Een arts kan preventief advies geven aan werkgevers en kan er tevens voor zorgen dat werknemers sneller terugkeren op de werkvloer, zonder dat er inbreuk gemaakt wordt op de privacy van de medewerker.

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?