Het leven van Nederlandse werknemers draait in 2023 meer om geld

Ruim de helft van de werknemers maakt zich zorgen over de eigen financiële toekomst, vrouwen meer dan mannen. De meesten verwachten hun baan te behouden in 2023, maar bijna 9% is bang voor ontslag. Geld is weer een belangrijke drijfveer. Van de mensen die een andere baan zoeken, doet ruim vier op de tien dat om meer te verdienen. Salarisverhoging vragen, staat dan ook in de top 5 van goede voornemens op werkgebied.

Dit zijn enkele in het oog springende uitkomsten van het grote Nieuwjaarsonderzoek van online pensioenuitvoerder BeFrank onder ruim duizend werkende Nederlanders in loondienst van 25 jaar en ouder.

Werknemers zijn het komende jaar vooral bezorgd over hun financiën. Vooral respondenten met een eenpersoonshuishouden maken zich zorgen.

Bezuinigen, sparen en beleggen
Een derde van de mensen met een praktische opleiding vreest voor financiële problemen in 2023, tegenover 16% van de theoretisch opgeleiden. Mensen die extra salarisverhoging of extra inkomen krijgen, willen dat vooral gebruiken voor sparen of beleggen. Ook willen ze daarmee hogere of onvoorziene kosten opvangen.

Ruim 80% van de ondervraagden zegt in 2023 te gaan bezuinigen. De verwarming lager zetten staat bovenaan met bijna 60%. Gevolgd door besparen op boodschappen en uit eten gaan (35%). Wat opvalt is dat slechts 20% wil bezuinigen op uitgaven voor de auto terwijl dat meer bespaart dan het voornemen om korter te douchen (40%). Een vijfde kiest er bewust voor niet te bezuinigen.

Hoger salaris belangrijk
Zeven van de tien respondenten vinden het belangrijk dat hun werk betekenisvol is en dus waarde toevoegt aan de maatschappij. De respondenten waarderen hun huidige werk gemiddeld met een dikke 7. Toch is een hoger salaris voor 42% de belangrijkste reden om van baan te wisselen.

Van alle ondervraagden geeft ruim de helft (51%) aan dat ze de pensioenvoorwaarden mee zou nemen bij salarisonderhandelingen als ze een nieuwe baan zouden krijgen. Dit was in 2020 nog maar 45%. Bijna een derde van de mensen (30%) weet precies hoeveel inkomen ze overhouden na pensionering.

Voornemens 2023
Naast zorgen, hebben werkenden ook goede voornemens. Zoals een opleiding volgen via werk of gezonder leven. Net als andere jaren staat het voornemen een betere balans tussen werk en privé te vinden op de eerste plaats. Ruim een kwart van de ondervraagden wil daar (opnieuw) mee aan de slag. In de leeftijdscategorie 30–39 leeft dat voornemen het sterkst.

Top 5 goede voornemens voor 2023 op werkgebied

  • Betere balans tussen werk en privé
  • Via werk een cursus, training of opleiding volgen
  • Gezonder leven op het werk zoals vaker de trap nemen en minder snoepen
  • Salarisverhoging vragen
  • Meer tijd overhouden voor sociale contacten buiten het werk


MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?