Grote werkgevers moeten werknemers vanaf 2023 schoner laten reizen

Meer dan de helft van het personenverkeer is onderweg voor het werk. Werkgevers hebben daarmee de sleutel in handen om het personenvervoer te verduurzamen. Vanaf 2023 worden grote werkgevers daarom verplicht om gegevens aan te leveren over zakelijke reizen en het woon-werkverkeer van hun werknemers. In eerste instantie blijft het bij rapporteren van gebruikte brandstoffen en gereisde kilometers. Maar als het doel van minder CO2-uitstoot daarmee niet in zicht komt, krijgen de bedrijven vanaf 2025 een verplichting om slimmer en zuiniger te reizen.

Staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft deze afspraken gemaakt met werkgeversorganisaties. Zij worden daarmee aangemoedigd om een keuze te maken voor duurzame mobiliteit en hun werknemers milieuvriendelijk te laten reizen. Doel is om minder broeikasgassen door verkeer uit te stoten en zo 1 megaton CO2 te besparen in 2030. Er zijn ongeveer 8000 organisaties met 100 of meer werknemers in Nederland. In totaal werken daar ruim 60% van alle werknemers. De plannen zijn een uitwerking van het Klimaatakkoord van 2019 en onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd.

Afspraken gelden voor grote werkgevers gezamenlijk
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat grote organisaties van 100 werknemers of meer, hun woon-werkverkeer en zakelijke verkeer schoner moeten maken. Samen met diverse organisaties is die afspraak concreet gemaakt door een norm te stellen. Werkgeversorganisaties hebben daarbij gevraagd eerst uit te gaan van een collectief plafond, om het doel van 1 megaton winst te halen.

Staatssecretaris Heijnen heeft daarmee ingestemd, op voorwaarde dat organisaties de komende jaren gegevens aanleveren over hun woon-werk en zakelijke verkeer. Dat gaat bijvoorbeeld om het aantal gereisde autokilometers, uitgesplitst naar soort brandstof. Als op basis van de aangeleverde gegevens blijkt dat de CO2-uitstoot voldoende afneemt, is een individuele norm per bedrijf niet nodig. Neemt de uitstoot niet genoeg af, dan komt die norm per bedrijf er alsnog.

Registratie moet aansluiten bij bestaande administratie
De nieuwe regels betekenen dat organisaties jaarlijks moeten rapporteren. Werkgeversorganisaties hebben aangegeven dat het belangrijk is dat de CO2-administratie aansluit bij de bestaande administratie van bedrijven. Om de administratieve lasten te beperken, vraagt de overheid alleen gegevens die werkgevers toch al vaak al in hun administratie hebben. Ze hoeven dus niet de CO2 uitstoot zelf bij te houden of te berekenen. Voor de rapportage en de berekeningen komt er een digitaal platform.

Ook moet de privacy van werknemers voldoende worden gewaarborgd. Werkgevers mogen daarom alleen de totalen van de hele organisatie rapporteren. 

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 280 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?