Personeelsnet

Gelijkheid: werknemers willen cultuuromslag die bovendien zorgt voor meer winst

Een inclusieve cultuur op het werk, dat vinden werknemers steeds belangrijker. Ze vinden de juiste werkcultuur noodzakelijk om goed werk te kunnen leveren. En ook ruim tweederde van de werkgevers (68 procent) vindt dat een inclusieve cultuur op het werk essentieel is voor het succes van hun bedrijf. Maar de weg naar die cultuuromslag willen werkgevers en werknemers op een andere manier afleggen.

Voor het rapport ‘Getting to Equal 2020: The Hidden Value of Culture Makers’ deed Accenture onderzoek in 28 landen. Eén van de resultaten is dat organisaties zich op een kantelpunt bevinden: de huidige werknemers vinden de cultuur op het werk steeds belangrijker en noemen dit ook essentieel om goed werk te kunnen leveren (77 procent van de vrouwen en 67 procent van de mannen). En een meerderheid van de werkgevers (68 procent) vindt dat een inclusieve cultuur op het werk essentieel is voor het succes van hun bedrijf.

Maar er is ook een perceptiekloof: waar twee derde van de werkgevers (68 procent) vindt dat zij een omgeving creëert waarin mensen het gevoel hebben erbij te horen, is slechts een derde (36 procent) van de werknemers het daarmee eens. Bovendien is het deel van de werknemers dat zich niet betrokken voelt bij de organisatie tien keer groter dan werkgevers denken (respectievelijk 20 procent en 2 procent).

Cultuur van gelijkheid moet bovenaan agenda staan
Hoewel twee derde van de werkgevers (68 procent) al vindt dat zij een inclusieve omgeving creëren, blijkt dat de meeste werkgevers toch weinig prioriteit geven aan diversiteit en cultuur op de werkplek. Zo’n driekwart van hen ziet de financiële prestaties (76 procent) naast merkbekendheid en -kwaliteit (72 procent) als belangrijk, terwijl slechts 34 procent diversiteit en 21 procent cultuur als prioriteit zien.

Julie Sweet, CEO van Accenture: “Een cultuur van gelijkheid creëren moet bovenaan de zakelijke agenda staan. Het begint met de overtuiging dat diversiteit niet alleen het juiste is om te doen, maar gewoon een must is, net als elke andere strategische prioriteit. Wanneer er voorrang wordt gegeven aan een sterke werkplek met gelijke kansen, profiteert iedereen daarvan. Met als resultaat dat organisaties meer potentie aanboren voor innovatie en groei.”

Maak de kloof kleiner, versnel het proces
Uit het onderzoek blijkt dat er enorme voordelen ontstaan als de perceptie van werkgevers op één lijn wordt gebracht met die van werknemers. Iedereen – zowel vrouwen als mannen – zou sneller vooruitkomen en de winsten zouden wereldwijd toenemen met 3,3 biljoen euro.

Als de kloof met de helft zou worden verkleind:

  • stijgt het aantal vrouwen dat zich een belangrijk teamlid voelt met echte invloed op de besluitvorming van 1 op 4 naar meer dan 1 op 3;
  • stijgt het jaarlijkse retentiepercentage met 5 procent voor vrouwen en 1 procent voor mannen;
  • stijgt het aantal vrouwen dat een leidinggevende rol binnen de organisatie ambieert met 21 procent.

Het onderzoek is met name een signaal voor werkgevers, aangezien de verwachtingen van werknemers alleen maar zullen toenemen: generatie Z maakt zich meer zorgen om de cultuur op de werkplek dan babyboomers (respectievelijk 75 procent en 64 procent).

Ellyn Shook, Chief Leadership en Human Resources Officer van Accenture: “Het dichten van de perceptiekloof begint bij werkgevers die begrijpen dat er überhaupt sprake is van een kloof. Zie het als een kans om naar mensen te luisteren, te begrijpen hoe ze zich voelen en om samen aan oplossingen te werken. Managers kunnen prioriteiten stellen naar wat het meest belangrijk is voor medewerkers en actief actie ondernemen om de kloof te dichten, wat cruciaal is voor het bereiken van echte gelijkwaardigheid op het werk.”

Cultuurmakers werken mee aan verandering
Het rapport noemt een klein percentage werkgevers – zogenoemde cultuurmakers – dat gemotiveerder is in het creëren van een cultuur van gelijke kansen. Deze werkgevers erkennen het belang van zaken als salaristransparantie, ouderschapsverlof en de vrijheid om creatieve methoden in te zetten die werknemers helpen hun werk goed te doen.

Cultuurmakers spreken zich eerder uit over werkgerelateerde thema’s zoals gendergelijkheid (52 procent versus 35 procent van alle werkgevers) en seksuele intimidatie/discriminatie (51 procent versus 30 procent). Ze houden zichzelf verantwoordelijk en staan aan het hoofd van organisaties die bijna twee keer zo vaak aangeven meer vrouwen te willen aannemen en behouden.

Hoewel maar 6 procent van de ondervraagde werkgevers tot de cultuurmakers behoort, kent deze groep een evenwichtiger man-vrouwverdeling in vergelijking met de grotere groep ondervraagde werkgevers (45 procent vrouw versus 32 procent vrouw bij alle werkgevers). Verder is 68 procent van hen millennial, versus 59 procent bij alle werkgevers. Ze staan eerder aan het hoofd van organisaties waar mensen vooruitstrevend, innovatief en betrokken zijn. De winst van deze organisaties is bijna drie keer hoger dan die van soortgelijke organisaties.

Naar een cultuur van gelijkheid
Het rapport geeft een stappenplan dat kan helpen de perceptiekloof te dichten en vooruitgang te richten op een gelijkwaardigere cultuur die iedereen ten goede komt. Het helpt werkgevers ook bij het voortdurend blijven ontwikkelen van hun strategieën om aan veranderende behoeften te voldoen.

Het onderzoek bevestigt wederom dat gedurfd leiderschap, een uitgebreid actieplan en een stimulerende omgeving de belangrijkste factoren zijn om tot een cultuur van gelijkheid te komen:

Gedurfd leiderschap – werkgevers moeten er echt van overtuigd zijn dat cultuur binnen de organisatie ertoe doet en er een prioriteit van maken. Meet de voortgang naar een gelijke cultuur bijvoorbeeld aan de hand van gestelde en gepubliceerde doelen. Een cultuur van gelijkheid begint aan de top.

Uitgebreid actieplan – kijk naar meer dan data alleen. Werkgevers moeten een betekenisvolle dialoog met hun medewerkers blijven aangaan. Denk aan face-to-face-gesprekken, focusgroepen en organisatiebijeenkomsten. Daarbij helpen structurele gesprekken met medewerkers ook bij het verzamelen van feedback op basis waarvan werkgevers snel veranderingen kunnen doorvoeren.

Stimulerende omgeving – koester de cultuurmakers. Geef toekomstige cultuurmakers de kans om aan te haken en specifieke cultuurgerelateerde rollen op zich te nemen. Vind manieren om werkgevers en cultuurgerichte medewerkers samen te laten werken aan specifieke, actiegerichte oplossingen.

Irine Gaasbeek, Country Managing Director van Accenture in Nederland: “Harde doelstellingen en quota zijn een goede start, maar er is meer nodig. We streven niet alleen naar gelijkheid, maar naar een cultuur van gelijkheid en dat is veel meer dan een getal. Mensen verlangen steeds vaker van bedrijven dat ze zich verantwoordelijk opstellen en een afspiegeling vormen van de maatschappij.”

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?