Personeelsnet

Flexwerk in alle vormen vooral te vinden bij grote organisaties

Zes van de tien organisaties werkt met tijdelijke contracten voor hun personeel. Maar er zijn grote verschillen te zien tussen kleine en grote organisaties. Waar de helft van de kleine organisaties werkt met tijdelijke contracten, ligt dat aandeel bij grote organisaties ruim boven de 90 procent. Grotere organisaties gebruiken ook meer vormen van flexwerk, zoals oproepcontracten, uitzendwerk en payrollling.

De groei van het aantal tijdelijke contracten is wel gestopt en het aandeel blijft nu schommelen rond de 60% van de organisaties. Het kabinet wil flexwerk meer aan banden leggen. Dat zal vooral gevolgen hebben voor grote organisaties (met meer dan 100 werknemers), omdat alle vormen van tijdelijke arbeid vaker door grote organisaties worden ingezet dan door kleine organisaties met minder dan 20 werknemers. Dat blijkt uit het onderzoek Arbeidsmarkt in kaart van het Sociaal Cultureel Planbureau.

Verschillen in grootte en tussen sectoren
Grote organisaties gebruiken niet alleen meer tijdelijke contracten, ook een groter deel van het personeel heeft daar tijdelijk werk. Bij kleinere organisaties heeft maar 10% van de medewerkers een tijdelijk contract, terwijl dit aandeel bij grote organisaties boven de 30% ligt.

Verder laat het onderzoek een duidelijk verschil te zien tussen sectoren. In de horeca, handel en reparatiesector heeft meer dan 30% van de medewerkers een tijdelijk contract, terwijl dat in de meeste andere sectoren tussen de 10% en 20% is.

Waaier aan tijdelijk werk
Tijdelijke contracten met uitzicht op een vast contract, worden het meest ingezet door organisaties voor tijdelijk werk. Maar naast de tijdelijke contracten, zetten vooral grotere bedrijven een waaier aan andere vormen van flexwerk in. Bijvoorbeeld door de inzet van uitzendkrachten, zzp’ers, oproepkrachten of payrollbedrijven. Verder geeft 20 tot 30% van de werkgevers aan dat werk wordt uitgevoerd door zzp’ers, mensen met een oproepcontract of een uitzendcontract.

Drie van de tien organisaties heeft wel eens freelancers of zzp’ers ingezet. Veruit de belangrijkste reden hiervoor, is dat er tijdelijk behoefte is aan specialistische kennis. Ook seizoenswerk en tijdelijke fluctuaties in de hoeveelheid werk, zijn redenen om freelancers en zzp’ers in te huren.

OVERWEGINGEN VOOR DE INZET VAN TIJDELIJKE KRACHTEN (Bron: SCP)

Belangrijkste reden om freelancers of zzp’ers in te huren

40%

tijdelijke behoefte aan specialistische kennis

19%

seizoenswerk of tijdelijke fluctuaties in hoeveelheid werk

13%

tijdelijke financiering, aangenomen voor specifiek project

Belangrijkste reden gebruik maken oproepkrachten

26%

schommeling in de bedrijfsdrukte

23%

meer flexibiliteit in de personeelsomvang

21%

vervanging bij afwezigheid of ziekte van werknemers

Belangrijkste reden personeel inhuren via uitzendbureau of detachering

24%

meer flexibiliteit in de personeelsomvang

22%

seizoenswerk of tijdelijke fluctuaties in hoeveelheid werk

21%

vervanging bij afwezigheid of ziekte van werknemers

Belangrijkste reden gebruik van een payroll-bedrijf?

29%

geen administratieve rompslomp met salarisadministratie, belastingdienst, etc.

13%

geen extra kosten bij ziekte of arbeidsongeschiktheid van de werknemer

8%

tijdelijke contracten zijn vaker te verlengen

Belangrijkste reden tijdelijke contract ZONDER uitzicht op vast dienstverband?

29%

proefperiode of beoordeling wel of niet functioneren

16%

meer flexibiliteit in de personeelsomvang

12%

seizoenswerk of tijdelijke fluctuaties in hoeveelheid werk

Oproepkrachten, payroll en uitzendwerk
Ongeveer een kwart van de organisaties zet weleens oproepkrachten in of personeel van een uitzend- of detacheringsbureau. De reden hiervoor is vooral de flexibiliteit die dat biedt in de personeelsomvang, maar ook vervanging bij afwezigheid of ziekte noemen bedrijven als belangrijke reden. Maar daarvoor worden ook wel tijdelijke contracten zonder uitzicht op een vast contract ingezet.

Een klein deel van de organisaties (5%) besteedt werk uit aan een payrollbedrijf. Organisaties die dit doen, willen geen administratieve rompslomp, zoals salarisadministratie of gedoe met de Belastingdienst. Verder zien ze het voordeel dat er geen extra kosten voor hen zijn bij ziekte of arbeidsongeschiktheid van de payrollwerknemers.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?