Personeelsnet

Flexible dertigers van nu, zijn slechter af dan ouders met vast werk

Al generaties lang, zijn we gewend dat kinderen het ‘beter krijgen’ dan hun ouders. Maar de dertigers van nu verdienen voor het eerst minder dan hun vaders en moeders, vooral in de laagste inkomensgroepen. Want door het oprukken van uitzendwerk en zzp’ers worden vaste banen schaarser en dalen de inkomens.

Dat staat in een studie van de Tilburg University en het ministerie van Sociale Zaken, die in het economenvakblad ESB is gepubliceerd. De studie vergelijkt wat dertigers nu verdienen met de salarissen van hun ouders op dezelfde leeftijd (gecorrigeerd voor inflatie).

Apps en uitzendwerk zorgen voor lagere beloning
Voor de lagere inkomens die dertigers nu binnenhalen, zijn de nodige verklaringen. Zo is uitzendwerk nu veel normaler en zijn er veel meer zelfstandigen aan het werk. Verder zorgen internet en apps (zoals Uber en Deliveroo) voor arbeidsverbanden met een minimale sociale bescherming, terwijl wel hoge flexibiliteit wordt gevraagd. De grootste achteruitgang is te zien bij de laagste inkomensgroepen die veel meer moeite hebben om hogerop te komen dan voorheen.

Van de 35-jarigen was in 2015 maar 49 procent beter af dan hun ouders. In 2005 was dat aandeel nog 54%. Volgens econoom prof. dr. D.J. van Vuuren van Tilburg University is voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een nieuwe generatie nu dus slechter af dan de voorgaande.

Minder kansen aan de onderkant arbeidsmarkt
De onderzoekers denken niet dat het tij snel zal keren omdat de Nederlandse verzorgingsstaat ‘minder ruimhartig en meer selectief is geworden’: minder mensen hebben een vaste baan, waardoor de basis voor het sociale stelsel ook minder solide is. Daarnaast ondervinden mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt meer belemmeringen om hogerop te komen en wordt het voor de komende generatie dus nog lastiger om er op vooruit te gaan.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?