Flex: ZZP-ers gewilder dan uitzendkrachten

Bedrijven die kiezen voor flexibele werkers geven steeds vaker de voorkeur aan ZZP-ers boven uitzendkrachten. 31% van de werkgevers zegt gebruik te maken van ZZP-ers. 21% kiest (ook) voor uitzendkrachten. Dat blijkt uit arbeidsmarktonderzoek van het UWV.

Bedrijven die kiezen voor flexibele werkers geven steeds vaker de voorkeur aan ZZP-ers boven uitzendkrachten.
31% van de werkgevers zegt gebruik te maken van ZZP-ers. 21% kiest (ook) voor uitzendkrachten. Dat blijkt uit arbeidsmarktonderzoek van het UWV.

Om de vraag naar arbeid in beeld te brengen heeft onderzoeksbureau Ecorys in opdracht van UWV 5.700 werkgevers ondervraagd.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief


Uitzendkracht voor piek en ziek
Daaruit blijkt dat het aantal bedrijven dat uitzendkrachten inhuurt - in vergelijking met 2011 - stabiel blijft op 21%.

Top 5 motieven om uitzendkrachten in te huren:
1. Piekperiode (61%)
2. Ziekte zittend personeel (19%)
3. Manier om personeel te werven (16%)
4. Vakantie zitten personeel (15%)
5. Structureel met uitzendarbeid (15%)

ZZP-ers gewilder dan uitzendkrachten
Uit het UWV-onderzoek blijkt voor het eerst dat ZZP-ers gewilder zijn dan uitzendkrachten. In 2011 gaf 16% van de werkgevers aan met ZZP-ers te werken. In 2013 is dit gegroeid tot 31%.
ZZP-ers zijn het meest populair bij werkgevers in de sectoren overheid/openbaar bestuur (61%), ICT (58%), bouw (57%) en onderwijs (54%).

Overheid huurt ZZP-ers in vanwege hun kennis en ervaring
Uit het onderzoek blijkt dat de motieven om ZZP-ers in te huren anders zijn dan bij uitzendkrachten.

Top 5 redenen om ZZP-ers in te schakelen:
1. Flexibele personeelsvoorziening (51%)
2. Opvang pieken productieproces (35%)
3. Kennis en ervaring ZZP-er (34%)
4. Voor specialistisch werk (18%)
5. Opvang tekort gekwalificeerd personeel (13%)

Voor de flexibiliteit van ZZP-ers maken hen populair. Voor de meeste sectoren is dat de belangrijkste reden om ZZP-ers in te huren. Maar er zijn uitzonderingen.
Werkgevers in de agrarische sector zetten ZZP-ers vooral in om pieken in het productieproces op te vangen. Bij de overheid worden ZZP-ers vooral ingehuurd vanwege un kennis en ervaring.

Na de recessie?
De onderzoeken zijn gehouden in een tijd dat Nederland nog somberend de economische crisis probeerde te verwerken.
Zal de trend van flexibilisering doorzetten met het economisch herstel, zoals de Tilburgse hoogleraar Ton Wilthagen verwacht? En zullen dan ook vooral ZZP-ers profiteren?

Doorsturen:

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?