Employee benefits maken het verschil

Sommige voorzieningen zijn geregeld in de CAO en zijn daarmee verplicht voor alle bedrijven in die branche. Daarnaast hebben bedrijven de vrijheid om zelf extra benefits te regelen.

Een auto van de zaak, de telefoonaansluiting, kinderopvang. Vroeger noemden we dit soort voorzieningen secundaire arbeidsvoorwaarden. Nu noemen we ze employee benefits, extraatjes voor de werknemer. Die extraatjes kunnen grootse vormen aannemen: een flinke lease-auto, inrichtingskosten voor het huis, aandelenpakketten. In tijden van krapte op de arbeidsmarkt zijn werknemers veeleisend. Maar ook als personeel aantrekken niet lastig is, blijft een behoorlijk arbeidsvoorwaardenpakket nodig om werknemers te binden.

Overleg over voorzieningen
Sommige voorzieningen zijn geregeld in de CAO en zijn daarmee verplicht voor alle bedrijven in die branche. Daarnaast hebben bedrijven de vrijheid om zelf extra benefits te regelen. De verwachting is dat CAO's in de toekomst meer regelvrijheid laten voor de eigen onderneming. Zo kan de ondernemer met zijn personeel overleggen over de employee benefits die ze echt willen hebben.

Dat kan een voordeel zijn voor kleinere bedrijven, vanwege de open sfeer en het informele overleg. In grotere bedrijven zal de bestuurder van de onderneming met de OR moeten overleggen over de secundaire arbeidsvoorwaarden.
MKB-Nederland verzorgt branchevergelijkingen ontwikkelingen in de verschillende CAO's en adviseert over de samenstelling van de arbeidsvoorwaarden.

Keuzemogelijkheden
Een goed pakket employee benefits biedt het personeel de keuze uit verschillende aanbiedingen. De werkgever moet er op letten dat de pakketten globaal evenveel waard zijn. Het is verstandig om vooraf te inventariseren waar de wensen naar uit gaan. Per branche en bedrijf verschilt de samenstelling van het personeelsbestand.

Werken er in uw bedrijf meer vrouwen dan mannen? Dan heeft u goede kans dat er meer vraag is naar ouderschapsverlof, deeltijdwerk, calamiteitenverlof en ontplooiingsmogelijkheden. Heeft u veel mannelijke twintigers in dienst? Dan zal de lease-auto een gewild artikel zijn. In de praktijk lopen de levensfasen en -stijlen van individuele personeelsleden door elkaar heen. Daarom is een gevarieerd employee benefits-pakket noodzakelijk.

Meer flexibiliteit gewenst
De pakketten hoeven niet altijd hard geld te kosten. Er is een trend dat werknemers meer vrije tijd willen. Dan komt u eind met het mogelijk maken van deeltijdwerk, of het laten inkopen van extra vakantiedagen. Andere zaken kosten geld, maar indirect profiteert u er ook weer van, omdat de kennis van medewerkers toeneemt als zij opleidingen volgen.

Door spaarmogelijkheden en optiepakketten blijven medewerkers het bedrijf trouw; daarbij verhogen ze de inzet van uw medewerkers.

Benchmark arbeidsvoorwaardenpakket
Natuurlijk bent u benieuwd of uw organisatie zich als werkgever positief onderscheidt van andere bedrijven. Met de Benchmark arbeidsvoorwaardenpakket, kunt u zelf testen hoe uw organisatie er op dit punt voor staat.

Werkkostenregeling
Met de werkkostenregeling (WKR) kunnen werkgevers hun personeelsleden tot een maximum van 1,18% van de totale loonsom onbelast van vergoedingen en verstrekkingen laten profiteren. Sinds 2020 geldt voor de eerste 400 duizend euro van de loonsom een vrije ruimte van 1,7 procent (en daarboven weer 1,18 procent). Dit geeft vooral kleinere werkgevers wat meer ruimte voor het doen van onbelaste verstrekkingen en vergoedingen.
 
Dit artikel is ingekort. Een complete versie met alle genoemde instrumenten, vindt u in de HR Tools & Extra's van Personeelsnet.

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?