Drie tips voor een gezonde werkplek én minder verzuim

Verzuim heeft lang niet altijd een medische oorzaak. Zo komt verzuim regelmatig voort uit (werk)stress gerelateerde klachten zoals geld- of relatieproblemen, of ruzie op het werk. Daar komt ook nog eens bij dat we in een maatschappij leven waarbij we 24/7 moeten ‘aanstaan’. De werkdruk gecombineerd met stress vanuit de privésituatie, kan ervoor zorgen dat werken een enorme last wordt. Dit resulteert uiteindelijk in verzuim en dat wil je natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen. In dit artikel geeft Adviseur Arbeid en Gezondheid Simone Kolkman drie tips waarmee je een gezonde werkplek realiseert en daarmee de kans op verzuim verlaagt.

Auteur: Simone Kolkman, Adviseur Arbeid en Gezondheid bij De Arbodienst

Tip 1: Signaleer overbelasting op tijd
Hoewel het ziekteverzuim, volgens het CBS, in het eerste kwartaal van 2023 lager was dan in dezelfde periode in 2022, blijft het nog steeds een hoog percentage (6.0) in vergelijking met de voorgaande jaren. Dit betekent dat de kans aanzienlijk is dat er ook bij jou op de werkvloer een medewerker rondloopt die tegen verzuim aanhikt of al verzuimt door overbelasting.

De eerste stap in het voorkomen van verzuim is om even stil te staan bij de situatie van een medewerker. Krijgt hij of zij nog energie van het werk? Hoe staat het met het werkgeluk? Analyseer de situatie. Het is daarnaast ook van essentieel belang dat je de signalen die bij overbelasting horen leert herkennen. Hoewel overbelasting dus niet altijd een werkgerelateerde oorzaak heeft, zijn de eerste signalen vaak wél te herkennen op de werkvloer.

Zo zijn medewerkers met spanningsklachten vaak extra prikkelbaar, minder sociaal, slapen ze slecht, voeren ze minder werk uit en gaat dit vaak ook nog gepaard met fysieke klachten zoals spierpijn. Herken je een of meerdere van deze signalen bij een medewerker? Dan is het tijd voor actie!

Tip 2: De dialoog aangaan
Het herkennen van de signalen van overbelasting en het in kaart brengen van het werkgeluk zijn slechts de eerste stappen om verzuim te voorkomen.  Na de signalering is het belangrijk om een open gesprek aan te gaan met de medewerker over hoe het met zijn of haar (werk)situatie gaat. Kaart in dit gesprek de signalen aan die je hebt gezien en geef de medewerker de ruimte om te vertellen waar dit vandaan komt.

Op deze manier ontdek je de reden achter het gedrag dat je hebt waargenomen, en kun je samen vervolgstappen zetten. Vind een medewerker bijvoorbeeld zijn dagelijkse werkzaamheden niet meer spannend? Kijk dan samen naar een oplossing hoe je het werk weer leuk en meer uitdagend kan maken. Door de dialoog aan te gaan, in kaart te brengen waar de behoeften liggen en samen een oplossing te bedenken, verklein je de kans op verzuim.

Daarnaast realiseer je zo een open werksfeer waarbij medewerkers zich op hun gemak voelen om hun uitdagingen en problemen te bespreken. Adviseer medewerkers daarnaast ook om met andere mensen zoals hun familie, vrienden of partner te praten over hun (werk) situatie. Het lucht namelijk erg op om je gevoel uit te spreken.

Tip 3: Blijf communiceren
Wanneer je in staat bent om op tijd te ontdekken waar een medewerker tegenaan loopt, vergroot je de kans dat je samen nog tot een oplossing kan komen en voorkom je daarmee ook dat een medewerker daadwerkelijk gaat verzuimen. Maar hier stopt het natuurlijk niet. Het is ook belangrijk om in gesprek te blijven met de desbetreffende collega. Plan daarom regelmatig een bijpraatmoment in.

In deze gesprekken, kan er besproken worden of de afgestemde oplossingen nog steeds goed bevallen en kan je eventuele nieuwe strubbelingen ontdekken en tackelen. Zowel voor medewerkers als werkgevers is het goed om regelmatig gesprekken te voeren om zo samen te werken aan het behouden van werkgeluk. Je hebt namelijk als werkgever niks aan een ongemotiveerde en ontevreden medewerker die meermaals verzuimt.

Blijf daarom continu met elkaar in gesprek en zoek samen naar de mogelijkheden om verzuim te voorkomen en het werkgeluk te vergroten.

Een gezonde werkplek
Wanneer je de kans op verzuim wilt verkleinen, is het belangrijk dat je de signalen van overbelasting op de werkvloer weet te herkennen. Zit een medewerker niet lekker in zijn vel? Ga dan het gesprek aan, ontdek de achterliggende reden en kom samen tot een oplossing.

Door de signalen te herkennen en hier gelijk op te anticiperen, verklein je de kans op verzuim en verhoog je het werkgeluk. Zo realiseer je een gezonde werkplek waar medewerkers op een manier die bij hen past werken. Een win-win situatie voor iedereen.

DOE HET ZELF: Checklist aanpak Ziekteverzuim

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 452 exclusieve vakartikelen en 281 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?