De focus van veel bedrijven ligt op technologie, automatisering en machines. Maar de potentiële waarde van hun personeel, het menselijk kapitaal, is ruim twee keer hoger dan deze ‘hardware’. Bedrijven moeten hun talentvolle medewerkers daarom koesteren en managers moeten hen meer uitdagen. Dat houdt professionals gemotiveerd en levert de organisatie meer op.

Gemotiveerde medewerkers zijn de motor van een bloeiend bedrijf en van innovaties. Geld is niet de belangrijkste motivator, blijkt uit een whitepaper van organisatieadviesbureau KornFerry, dat het bekende HR-begrip menselijk kapitaal afstoft om te ontdekken dat het nog steeds bijzonder actueel is.

Het raadsel van werknemersmotivatie
Op veel fronten gaat het nu op de werkvloer veel beter dan jaren geleden: de economie draait volop en de werkloosheid is laag. Je zou dus verwachten dat werknemers gelukkig zijn en graag presteren op hun werk. Maar over de motivatie van werknemers, bestaan toch de nodige zorgen. Werknemers willen wel graag hard werken, maar zeventig procent voelt zich niet echt verbonden met hun baan.

Want werknemers ervaren meer stress, 20% meer zelfs, dan drie decennia geleden. Ze kunnen soms de introductie van nieuwe technologieën niet bijbenen. Of ze worden belemmerd in hun ontwikkeling door de verouderde structuur van de organisatie. Dat zit de ontwikkeling en innovatie door medewerkers behoorlijk in de weg.

Koester het menselijk kapitaal
Het whitepaper geeft een herwaardering van het HR-begrip dat een tijdje uit de mode is geweest: het menselijk kapitaal (human capital). Maar de term is nog steeds reuze actueel, want gemotiveerde mensen kunnen het verschil maken in de organisatie. Zij zorgen immers voor innovatie en mooie winsten bij veel bedrijven. Voor organisaties is het dus van groot belang om werknemers te motiveren en gemotiveerd te houden.

De stress op het werk gaat niet meer weg, denkt KornFerry. Maar managers en medewerkers kunnen het werkplezier samen wel zovéél vergroten, dat we makkelijker met die stress kunnen omgaan. Dat kan door zingeving te vergroten, wendbaarheid van mensen en organisatie te stimuleren en door te investeren in beter leiderschap. Ook moeten organisaties ouderwetse structuren afbreken, want organisatorische belemmeringen houden innovatieve ontwikkelingen tegen.

Managers moeten anders gaan sturen
Een organisatie verandert niet vanzelf: daar moeten managers en medewerkers samen voor zorgen. Traditioneel van boven naar beneden aansturen door het management, dat werkt niet meer. In plaats daarvan moeten managers:

  • werknemers meer zelfs laten ondernemen;
  • hen taken geven waarbij ze snel moeten leren;
  • doelen duidelijk, overzichtelijk en uitdagend houden;
  • zorgen dat werknemers gemotiveerd blijven en willen innoveren.

Mensen zijn veel meer waard dan machines
Volgens Madeline Dessing van Korn Ferry Nederland is “de waarde van mensen binnen organisaties – hun vermogen om te leiden, te creëren, om verandering te sturen vele malen groter (2,33 keer het potentieel) dan van activa zoals technologie, onroerend goed en hardware, waar de focus ligt voor de meeste bedrijven.”

Bedrijven moeten hun schaarse talent daarom beter binden. Organisaties die daar succesvol mee zijn, zien hun werknemers als kapitaal en investeren daar dan ook in. Zij geven hun werknemers meer persoonlijke verantwoordelijkheid en ontwikkelen hun competenties waarmee ze efficiënter hun werk kunnen doen. Ook koppelen ze het werk aan een onderliggend doel (persoonlijke identiteit). “Tevredenheid over deze drie intrinsieke behoeften helpt mensen en hun organisaties bloeien", stelt Dessing.
Waarschijnlijk tot vreugde van veel HR-professionals, want die zijn waarschijnlijk nooit vergeten dat mensen het belangrijkste kapitaal van de organisatie zijn.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?