Personeelsnet

Coronanoodpakket 2.0 alweer aangepast: Toch een ontslagboete

De inkt van het nieuwe coronanoodpakket voor bedrijven is nog niet droog, of er zijn alweer belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Allereerst krijgen bedrijven nu een maand langer ondersteuning van de overheid, zeker tot 1 oktober 2020. Verder is er toch weer een forse ontslagboete voor bedrijven die gebruik maken van de NOW-regeling en 20 of meer medewerkers ontslaan, zonder daarover eerst een akkoord te bereiken met de vakbonden.

Na bekendmaking van het noodpakket 2.0 heeft het kabinet opnieuw overleg gevoerd met oppositiepartijen, vakbonden en werkgevers. Daarin zijn wijzigingen afgesproken en is besloten het nieuwe pakket te verlengen tot 1 oktober 2020. In de tussentijd blijven de sociale partners betrokken bij vervolgafspraken voor de langere termijn. Dat heeft het kabinet aan de Tweede Kamer laten weten.

Het kabinet verlengt de periode van Noodpakket 2.0 met een extra maand, tot 1 oktober 2020. Dat gaat 4,5 miljard extra kosten en betreft de volgende maatregelen:

  • de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud
  • Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB
  •  Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
  • de Corona Overbruggingsleningen (bedrag beschikbaar voor leningen wordt evenredig verhoogd van 150 miljoen naar 200 miljoen)
  •  fiscale noodmaatregelen die zonder nader besluit voor 1 oktober zouden aflopen, waaronder uitstel van betaling van belastingschulden
  • de Tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies Caribisch Nederland.

Ontslagboete als er geen akkoord is met vakbonden
Bedrijven die meer dan 20 medewerkers willen ontslaan en die gebruik maken van de NOW-regeling, moeten daarover een akkoord sluiten met de vakbond of een andere personeelsvertegenwoordiging. Als werkgever geen akkoord, wordt er 5 % gekort op het totale subsidiebedrag. Dit is dus de nieuwe ‘ontslagboete’ om misbruik van de NOW te voorkomen. De boete bij ontslag in de NOW, vervalt overigens wel.

Als de werkgever er niet uitkomt met de vakbonden of de personeelsvertegenwoordiging, moet mediation worden aangevraagd bij (een nog op te richten commissie van) de Stichting van de Arbeid. Ook als er geen mediationverzoek wordt gedaan, volgt een korting van de NOW van 5 % op het totale subsidiebedrag.

Deze extra regeling komt naast de bestaande systematiek in de NOW dat er voor ontslagen medewerkers geen loonsubsidie wordt ontvangen. Ook staat de NOW los van de bescherming door het ontslagrecht en van de regels voor collectief ontslag, de WMCO.

CORONA EN HR: Handige HR-tools voor die nu mooi van pas komen

Verlenging noodpakket 2.0 naar 1 oktober 2020
Het kabinet verlengt hiervoor het hele economisch noodpakket tot 1 oktober. Dat betekent dat de loontegemoetskomingsregeling NOW, de overbruggingsregeling voor zelfstandigen TOZO en bijvoorbeeld de regeling voor vaste lasten Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) een maand extra doorlopen.

Ook alle belastingmaatregelen, waaronder het uitstel van belastingbetaling, worden tot 1 oktober verlengd. In de TVL komt daarbij een wijziging in het maximale bedrag van de tegemoetkoming van 20.000 naar 50.000 euro. Dit om bedrijven met hoge kapitaalkosten bestendiger te maken voor de crisis. Onderzocht wordt hoe deze bedrijven ook na 1 oktober kunnen worden ondersteund.

Tegemoetkoming van ondernemerskosten
MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen - bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) - een belastingvrije tegemoetkoming om vaste materiële kosten te kunnen betalen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 %) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 50.000 euro (oorspronkelijk 20.000 euro) voor de komende 4 maanden (was 3 maanden).

Er is circa €1,4 miljard beschikbaar als tegemoetkoming voor deze ondernemingen waar meer dan 800.000 mensen werken. In aanmerking voor deze Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) komen de getroffen sectoren uit de TOGS-regeling. Aanvragen voor de TVL kunnen in de loop van juni worden ingediend.

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven uit het eerste noodpakket (BMKB, GO, KKC, SEED Capital) lopen ook door.

Sociaal overleg kabinet met vakbonden en werkgevers
Vanaf het begin van de coronacrisis voert het kabinet al wekelijks overleg met de vakbonden en werkgevers. Op de agenda staan crisismaatregelen voor de korte termijn. Maar het overleg gaat ook over het toekomstig verdienvermogen van Nederland en bijpassende investeringen. Verder staan de hervorming van de sociale zekerheid en de arbeidsmarkt staan op de agenda.

De komende tijd gaat het overleg over het voorkomen van werkloosheid, (om)scholing, van-werk-naar-werk, deeltijd- en WW-arrangementen. Verder wordt gekeken naar oplossingen uit het Pensioenakkoord over duurzame inzetbaarheid en vervroegde uittreding bieden in deze crisis. Daarbij borduurt het kabinet verder op de adviezen over structurele hervormingen van de commissie Borstlap en de WRR.

NL leert door
Werkgevers die de NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af.

Ter ondersteuning van initiatieven van sociale partners trekt het kabinet daarvoor 50 miljoen euro uit via het crisisprogramma NL leert door waarmee mensen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie.

Hier kunt u de regelingen aanvragen

  • Ondernemers melden zich voor de kredietregelingen bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld een bank. De regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) loopt via het UWV en ondersteuning zelfstandige ondernemers (TOZO) via de eigen gemeente.


CORONA EN HR: Handige HR-tools voor die nu mooi van pas komen

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?