Er komt een einde aan loonstijgingen waaraan Nederland de afgelopen jaren gewend is geraakt. Voor de ambtenarensalarissen en uitkeringen geldt straks de zogenaamde nullijn. Dat is één van de maatregelen die het kabinet vandaag heeft aangekondigd om de economische recessie te bestrijden. De nullijn wordt ook wel bevriezing van de lonen genoemd. Maar wat is het eigenlijk? Koopkracht In de praktijk wordt het begrip op verschillende manieren uitgelegd. De een spreekt van een nullijn als de koopkracht niet verandert, de ander als het bedrag op het loonstrookje hetzelfde blijft. Voor onze portemonnee is het belangrijkst: wat bedoelt het kabinet? Loonmatiging Met het herstelplan ("Werken aan toekomst, een aanvullend beleidsakkoord bij 'samen werken, samen' ") heeft het kabinet met de sociale partners afgesproken dat in het bedrijfsleven de lonen gematigd worden als er nieuwe CAO's worden afgesloten. Zonder dit nader te omschrijven, spreekt het kabinet van "een verantwoorde loonontwikkeling". 3,2 miljard bezuinigen Voor de collectieve sector is het kabinet veel duidelijker. Want in 2011 wil het kabinet 3,2 miljard euro besparen op lonen en uitkeringen in de collectieve sector: "Lopende CAO's worden ongemoeid gelaten en nieuwe CAO's worden op nominaal nul gezet". Dat betekent dat ambtenaren (en andere groepen die op deze manier op nul worden gezet) koopkracht verliezen als de prijzen blijven stijgen. Een geluk bij een ongeluk is dat inflatie laag is. Voor 2009 en 2010 zullen de prijzen 1% per jaar stijgen, is de voorspelling van het Centraal Planbureau.

'Geen cent teveel'Er komt een einde aan loonstijgingen waaraan Nederland de afgelopen jaren gewend is geraakt. Voor de ambtenarensalarissen en uitkeringen geldt straks de zogenaamde nullijn.
Dat is één van de maatregelen die het kabinet vandaag heeft aangekondigd om de economische recessie te bestrijden.

De nullijn wordt ook wel bevriezing van de lonen genoemd. Maar wat is het eigenlijk?

Koopkracht
In de praktijk wordt het begrip op verschillende manieren uitgelegd. De een spreekt van een nullijn als de koopkracht niet verandert, de ander als het bedrag op het loonstrookje hetzelfde blijft.
Voor onze portemonnee is het belangrijkst: wat bedoelt het kabinet?

Loonmatiging
Met het herstelplan ("Werken aan toekomst, een aanvullend beleidsakkoord bij 'samen werken, samen' ") heeft het kabinet met de sociale partners afgesproken dat in het bedrijfsleven de lonen gematigd worden als er nieuwe CAO's worden afgesloten. Zonder dit nader te omschrijven, spreekt het kabinet van "een verantwoorde loonontwikkeling".

3,2 miljard bezuinigen
Voor de collectieve sector is het kabinet veel duidelijker. Want in 2011 wil het kabinet 3,2 miljard euro besparen op lonen en uitkeringen in de collectieve sector: "Lopende CAO's worden ongemoeid gelaten en nieuwe CAO's worden op nominaal nul gezet". Dat betekent dat ambtenaren (en andere groepen die op deze manier op nul worden gezet) koopkracht verliezen als de prijzen blijven stijgen.

Een geluk bij een ongeluk is dat inflatie laag is. Voor 2009 en 2010 zullen de prijzen 1% per jaar stijgen, is de voorspelling van het Centraal Planbureau.

Doorsturen:

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?