Coalitieplannen: positief voor ondernemers of aanval op de vakbond?

Het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe coalitiepartijen heeft positieve uitgangspunten, stellen ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. Zij willen graag met het aanstaande kabinet en de vakbonden afspraken maken om het ondernemersklimaat verder te versterken en gericht te investeren in de regio. Maar of de vakbonden daar veel zin in hebben, is de vraag. Want vakbond FNV ziet in het akkoord een ‘aanval op solidariteit, op ambtenaren en op de vakbond.’

De ondernemersorganisaties vinden het positief dat eerdere fiscale plannen niet doorgaan, omdat die schadelijk zouden zijn voor het ondernemings- en investeringsklimaat. Ook zijn de ondernemers er goed over te spreken dat de coalitie de regeldruk wil aanpassen.

COALITIEPLANNEN 2025: Hoofdpunten voor HR-adviseurs

Arbeidsmigranten blijven nodig
VNO-NCW en MKB-Nederland verwelkomen de inzet om meer grip te krijgen op arbeidsmigratie, evenals de stevige aanpak van misstanden met arbeidsmigranten. Wel vinden de ondernemers het belangrijk dat Nederland vakkrachten, technisch talent en internationale studenten blijft aantrekken die nodig zijn voor woningbouw, innovatie, digitalisering en de energietransitie.

De betere aansluiting van beroepsonderwijs en arbeidsmarkt wordt toegejuicht door de ondernemersorganisaties. Het is verder goed dat de nieuwe pensioentransitie doorgaat (er staat niets over in het hoofdlijnenakkoord) en dat de afspraken in de SER voor een robuuste en eerlijke arbeidsmarkt verder worden uitgewerkt.

Het staat of valt met de uitwerking
De aangekondigde budgettaire spelregels zorgen voor rust, stabiliteit en duidelijke kaders, stellen de ondernemers. Wel hebben ze zorgen over de verhoging van de BTW voor logies en cultuur en het feit dat er niets lijkt te gebeuren aan de bankenbelasting en de versobering van de 30%-regeling voor kenniswerkers.

Volgens de ondernemers zijn met name de komende maanden belangrijk. Veel thema’s en voorstellen moeten nog nader worden uitgewerkt in concrete beleidsprogramma's. "Aandacht voor de uitvoering en stabiliteit van beleid is daarbij cruciaal."

FNV: Aanval op overheid, solidariteit en vakbond
Vakbond FNV is niet bepaald tevreden met het hoofdlijnenakkoord. "We hadden wel verwacht dat de publieke sector en werknemers te grazen genomen zouden worden, maar dit gaat alle perken te buiten," aldus vakbondsvoorzitter Tuur Elzinga.

De vakbondsvoorzitter verwijt de coalitie dat bestaanszekerheid vooral belastingverlaging lijkt voor middengroepen, gefinancierd met bezuinigingen die de bestaanszekerheid juist ondermijnen. De sociale zekerheid, de WW, het onderwijs en een miljard op de zorg worden allemaal getroffen. Ook wordt het vroegpensioen voor mensen met zwaar werk niet geregeld.

Minimumloon niet omhoog, ambtenaren de pineut
De FNV constateert dat er geen verhoging komt van het minimumloon. Ook worden publieke diensten niet versterkt: “Daarop wordt juist snoeihard bezuinig, “aldus Elzinga. “Het is de overheid die telkens vastloopt, mede door de vele bezuinigingen. Door nu nog eens keihard te snoeien, zal de overheid niet beter functioneren. Een op de vijf ambtenaren moet eruit. Een absurde operatie die tot nog veel meer problemen in de uitvoering zal leiden."

Volgens de FNV-voorzitter zijn maatregelen als de aangekondigde nullijn voor ambtenaren en bezuinigingen op de WW en andere sociale zekerheid daarmee "een rechtstreekse aanval op de vakbeweging."

COALITIEPLANNEN 2025: Hoofdpunten voor HR-adviseurs

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?