CNV: ‘geen overheidssteun voor werkgevers die transitievergoeding niet betalen’

Sinds 1 januari 2020 geldt in Nederland de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Daarin is geregeld dat werknemers al vanaf hun eerste werkdag recht hebben op een transitievergoeding als zij worden ontslagen. Maar volgens vakbond CNV ‘vergeten’ veel werkgevers om de transitievergoeding uit te betalen, vooral bij het ontslag van flexwerkers en oproepkrachten. CNV vindt dat deze werkgevers geen staatssteun mogen ontvangen uit het NOW 3.0 pakket.

Duizenden mensen die dit jaar ontslagen zijn, hebben geen wettelijk verplichte transitievergoeding ontvangen, blijkt uit een brede inventarisatie van het CNV onder leden in diverse marktsectoren. Het gaat dan vaak om flexwerkers, die maar kort bij de werkgever hebben gewerkt.

Nieuwe ontslagregels door de WAB
Nu de Wet arbeidsmarkt in balans van kracht is, hebben werkgevers meer mogelijkheden gekregen om personeel te ontslaan. Zo is er een cumulatieve ontslaggrond, terwijl de opbouw van de transitievergoeding langzamer gaat. Daardoor is het eenvoudiger en goedkoper om (oudere) werknemers te ontslaan.

Aan de andere kant hebben flexwerkers nu wel meer bescherming. Zij profiteren van het recht op transitievergoeding, waar alle werknemers vanaf de eerste dag recht op hebben. Het ontslag van werknemers met een kort dienstverband, is nu dus duurder.

Werkgevers nemen een loopje met de wet
‘Veel werkgevers lijken een loopje te nemen met de wet’ stelt Piet Fortuin, CNV-voorzitter. ‘Zij zetten mensen op straat zonder een cent mee te geven. Met name mensen met een flexcontract of oproepkrachten zijn de dupe.’

Het CNV begrijpt best dat veel werkgevers nu in de problemen zitten, maar ‘de vergoeding bij ontslag na een kortdurend dienstverband, is voor veel werkgevers een laag bedrag. Voor de ontslagen medewerkers kan het echter net dat zetje geven naar een nieuwe baan: een korte cursus, training of coaching. Deze ontslagvergoeding moet dus gewoon worden betaald’, aldus Fortuin.

Rechtszaak bij meerdere overtredingen
Fortuin: ‘Wie geen ontslagvergoeding krijgt, vragen we om zich bij ons te melden. Als blijkt dat het om meerdere mensen uit hetzelfde bedrijf gaat, starten we een rechtszaak tegen de organisatie. Ook vragen we de minister om bedrijven, die geen ontslagvergoeding betalen, geen staatssteun te verlenen uit het NOW 3.0 pakket.’

Wat regelt de WAB? Lees de hoofdpunten hier

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 280 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?