Personeelsnet

Campagne: MKB-werkgevers kennen verzuim-ontzorgverzekering (nog) niet

Sinds 2020 krijgen werkgevers een tegemoetkoming van 1100 euro voor de kosten van loondoorbetaling voor zieke werknemers, waar vooral kleine werkgevers van kunnen profiteren. De tegemoetkoming kunnen zij gebruiken voor een ‘MKB-verzuim-ontzorg-verzekering’, die in de loop van 2020 beschikbaar is gekomen. Maar heel veel werkgevers lijken er nog geen gebruik van te maken. Een campagne moet daar verandering in brengen.

De MKB-verzuim-ontzorg-verzekering is tot stand gekomen in overleg met werkgeversorganisaties. Het is onderdeel van een pakket maatregelen om de verplichtingen rond loondoorbetaling bij ziekte makkelijker, duidelijker en goedkoper te maken. De verzekering wordt aangeboden door verschillende verzekeringsmaatschappijen en vangt het financiële risico op van de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte.

Langdurige ziekte is hoofdpijndossier
Uit beantwoording van Kamervragen, blijkt dat nog niet veel MKB-werkgevers gebruik maken van de verzekering. Dat is opvallend, want langdurige ziekte van werknemers is een berucht hoofdpijndossier. Werkgevers moeten twee jaar het loon doorbetalen en zijn verantwoordelijk voor de re-integratie zoals dat is bepaald in de Wet verbetering poortwachter.

In de kamerbrief wijt Minister Koolmees (SZW) het beperkte succes van de verzekering voor een deel aan de Coronacrisis. Maar er is ook nog weinig kennis bij werkgevers, waardoor de animo achterblijft.

Vier opties voor kosten langdurige ziekte
Daarom gaat MKB-Nederland samen met brancheorganisaties en verzekeraars nu campagne voeren om de verzekering beter onder de aandacht te brengen. Onlangs werd daarvoor de website loondoorbetalingbijziekte.nl vernieuwd.

In de campagne legt MKB-Nederland uit dat er vier opties zijn voor werkgevers als het gaat om langdurig verzuim van werknemers.

Vier opties voor kosten langdurig verzuim

  • De eerste optie is om geen verzekering te nemen en de kosten zelf te dragen.
  • Tweede mogelijkheid is om u te verzekeren tegen loondoorbetaling maar de re-integratie zelf te regelen.
  • Ten derde is er een verzekering waarbij de loondoorbetaling wordt vergoed en de ondernemer gedeeltelijk wordt ondersteund bij de re-integratie.
  • De vierde optie is de MKB-verzuim-ontzorgverzekering.

Meer duidelijkheid, minder risico’s
Op de campagnewebsite kunnen ondernemers de verschillende opties vergelijken. ‘De re-integratieverplichtingen voor werkgevers staan in de Wet verbetering poortwachter, maar MKB-ondernemers hebben niet altijd de kennis en ervaring om hun inspanningen daaraan te toetsen. De MKB-verzuim-ontzorgverzekering geeft duidelijkheid, minder financiële risico’s en inhoudelijke ondersteuning bij het hele proces rond ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie’, vertelt campagneleider Mohamed Nabih.

Het aantal aanmeldingen voor de MKB-verzuim-ontzorgverzekering stijgt volgens Nabih gestaag: ‘Het zou mooi zijn als meer ondernemers erover gaan nadenken en dit product bespreken met hun financieel adviseur of verzekeraar. Dat is de moeite waard, want deze verzekering heeft de meest brede en vergaande dekking op het gebied van verzuim.’

Voorbereiden op langdurig verzuim
Het doel van de campagne is dat werkgevers zich goed voorbereiden op langdurig ziekteverzuim. ‘Uit onderzoek blijkt dat dit behoort tot de top vijf van hoofdpijndossiers voor werkgevers. Het is complexe materie. Ondernemers die zich erin verdiepen, zien vaak door de bomen het bos niet meer. Wij filteren de informatie en brengen deze terug tot heldere kernpunten.’

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?