Bij volledig thuiswerken is werknemer minder productief

Volledig thuiswerken is niet goed voor de productiviteit van de werknemer. Dit is één van de resultaten van een TNO-expertmeeting over effecten van Het Nieuwe Werken.

Volledig thuiswerken is niet goed voor de productiviteit van de werknemer. Dit is één van de resultaten van een TNO-expertmeeting over de effecten van Het Nieuwe Werken.

Steeds meer organisaties gaan over op tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Toch is er nog veel onduidelijkheid over de effecten van Het Nieuwe Werken op de productiviteit en vitaliteit van werknemers.
Omdat er nog niet zoveel wetenschappelijk onderzoek beschikbaar is, heeft TNO met experts op het terrein van Het Nieuwe Werken de factoren in kaart gebracht die de productiviteit beïnvloeden.

Prestatie bevorderende werkomgeving
TNO en de experts kiezen voor een brede definitie van het begrip Het Nieuwe Werken. Zij omschrijven dit als "een visie op een manier van werken die goed aansluit bij de behoefte van de kenniswerker". "Dit leidt tot het creëren van een productieve, duurzame, inspirerende en (team)prestatie bevorderende werkomgeving middels technologische en sociale innovatie."
Het gaat volgens de TNO-experts niet alleen om plaats- en tijdonafhankelijk werken. "Het vraagt ook om een verandering in gedragscultuur en een stijl van leidinggeven die zich richt op resultaatafspraken."

Activiteit gerelateerd werken
Bij de invloed die Het Nieuwe Werken heeft op de productiviteit, kijkt TNO niet alleen naar de hoeveelheid werk die wordt verricht, maar ook naar de kwaliteit ervan. De conclusies van de experts zijn weinig verrassend.

Zo is activiteit gerelateerd werken – mits goed doorgevoerd – goed voor de productiviteit. Bij activiteit gerelateerd werken wordt gebruik gemaakt van een werkplek die aansluit bij de taak. Werknemers die geconcentreerd moeten werken, kiezen voor een stilte/concentratieruimte of werken thuis; voor informeel overleg zoeken zij bijvoorbeeld een loungeplek op.
Maar in de praktijk werkt het niet zo simpel, aldus TNO. "Met name de activiteit ‘telefoneren’ wordt vaak onvoldoende ondersteund wat kan leiden tot geluidsoverlast en productiviteitsverlies."

Thuiswerken
Thuiswerken is gunstig voor de productiviteit, al zijn er wel grenzen aan.

Volledig thuiswerken lijkt op korte termijn gunstig voor de productiviteit, maar de productiviteit neemt ook weer af en wordt minder dan bij ‘niet thuiswerken’. Dit komt doordat de binding met het bedrijf en de samenwerking met collega’s sterk verminderen.
Gedeeltelijk thuiswerken geeft volgens TNO wel een blijvend positief effect op de productiviteit omdat binding en samenwerking behouden blijven.

Doorsturen:

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?