Personeelsnet

Bedrijven zonder diversiteitsbeleid laten talent liggen

Op de Nederlandse arbeidsmarkt is talent schaars en dat baart bedrijven zorgen. Toch negeren ze de talenten die aanwezig bij verschillende groepen op de arbeidsmarkt. Als ze die talenten wel zouden aanspreken, kunnen ze strategisch voordeel boeken. Maar minder dan de helft van de Nederlandse bedrijven, heeft diversiteit verankerd in cultuur.

Onderzoek van recruitmentorganisatie PageGroup Nederland onder 151 Nederlandse bedrijven laat zien dat bijna iedereen het belang van diversiteit op de werkvloer inziet, maar dat het nog lang niet altijd verankerd zit in de bedrijfscultuur.

Meer dan een ethische keuze
Bedrijven laten daarmee aantoonbare voordelen laten liggen. “Diversiteit is meer dan alleen een ethische keuze,” zegt Joost Fortuin van PageGroup Nederland. “In een arbeidsmarkt waar talent schaars is en in een wereld die globaliseert, zorgt diversiteit binnen het bedrijf ook voor belangrijk strategisch voordeel.

Gezien de politieke, economisch en maatschappelijke ontwikkelingen, is het niet verwonderlijk dat steeds meer bedrijven het belang van diversiteit in hun organisatie inzien. “De samenleving zélf is meer divers geworden, en dat weerspiegelt zich logischerwijs op de werkvloer,” zegt Fortuin. “Evenredige representatie zou op zich al genoeg reden moeten zijn om diversiteit na te streven, maar nu er bovendien een tekort aan professionals op de arbeidsmarkt is, kunnen bedrijven er nauwelijks meer omheen om binnen alle groepen in de samenleving talent werven.”

Vooral grote bedrijven doen aan diversiteitsbeleid
Hoewel meer dan 92 procent van de bedrijven vindt dat diversiteitsmanagement belangrijk is voor het internationale succes van de onderneming, is het aantal bedrijven waarbij het diversiteitsbeleid ook echt verankerd is in de cultuur met 44% nog altijd in de minderheid, zo blijkt uit het onderzoek.

Wel vormt diversiteitsmanagement bij de meeste bedrijven in Nederland (62,3%) een vast onderdeel van het beleid. Daarbij is er een significant verschil tussen bedrijven met minder dan 500 werknemers en grotere bedrijven. Waar bijna driekwart (72%) van de grote bedrijven in Nederland een diversiteitsbeleid voert, is dat percentage bij kleinere bedrijven iets meer dan 56%.

Diversiteit is succesfactor voor het bedrijf
Het grootste deel van de geënquêteerden (92,4%) beschouwt een goed diversiteitsbeleid als een van de succesfactoren voor het bedrijf. Zo ziet meer dan de helft (55,7%) het beleid als een goede manier om talent aan te trekken.

Minstens zo belangrijk als het aantrekken van talent, is ervoor zorgen dat goede medewerkers niet vertrekken. Een goed diversiteitsbeleid is daar een onderdeel van: 24% hoopt dat het leidt tot minder discriminatie, 21,5% dat het de samenwerking verbetert en 38% dat het leidt tot een hogere tevredenheid onder werknemers.

Versterken van employer branding
Op dit moment zijn het vooral grote bedrijven die hun diversiteitsbeleid inzetten om hun employer branding te versterken. En met succes: 63% zegt dat ze dankzij hun diversiteitsbeleid een aantrekkelijkere werkgever zijn geworden voor kandidaten.

“Een open en inclusieve bedrijfscultuur, en de mogelijkheid om in internationale en diverse teams te werken, kunnen zeker voor millennials de doorslag geven,” stelt Fortuin. “Zij zijn tenslotte vanuit hun opleiding en achtergrond vaak al veel meer gewend aan een volledig diverse samenleving en willen dat ook herkennen in hun werkgever. Deze trend wordt bovendien ondersteund door de politiek en de anti-discriminatiewetgeving, wat ervoor zorgt dat er vanuit de hele samenleving druk is op organisaties om te veranderen.”

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?