Personeelsnet

Bedrijven die werknemer niet toelaten na temperatuurmeting, zitten fout

In een poging het coronavirus buiten de deur te houden, meten sommige bedrijven de temperatuur van werknemers. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) constateert na onderzoek bij twee grote bedrijven dat zij hiermee de privacywet AVG overtreden. Bij één bedrijf mochten medewerkers die weigerden niet naar binnen. Dat is niet toegestaan, ook niet als medewerkers toestemming geven.

De Autoriteit Persoonsgegevens kreeg veel vragen en klachten over temperatuurmetingen in de horeca, winkels, fabrieken en kantoren. De AP besloot om dit te onderzoeken en zich daarbij vooral te richten op het opmeten van de temperatuur op de werkplek.

Gezondheidsgegevens verwerken is overtreding AVG
Monique Verdier, vicevoorzitter van de AP, begrijpt dat werkgevers maatregelen willen nemen om de risico’s van het coronavirus willen beperken, “maar de maatregelen moeten wel binnen de grenzen van de wet blijven. Werknemers zijn niet altijd in de positie om de meting te weigeren of te ontwijken. Daarom heeft de AP besloten om hier onderzoek naar te doen.”

Het onderzoek van de AP toont aan dat de twee onderzochte werkgevers (waarvan één een multinational) inderdaad gezondheidsgegevens verwerken van hun werknemers. Dat is in dit geval niet toegestaan.

Voor bijzondere persoonsgegevens gelden extra regels
Een lichaamstemperatuur is een persoonsgegeven als deze temperatuur te herleiden is tot een specifiek persoon. Bij beide organisaties is dit zo. De organisaties kunnen namelijk achterhalen wie een normale of een te hoge temperatuur heeft.

Een lichaamstemperatuur zegt iets over iemands gezondheid. Daarom is het niet alleen een persoonsgegeven, maar ook een gezondheidsgegeven. En gezondheidsgegevens zijn bijzondere persoonsgegevens, waarvoor speciale regels gelden.

Toestemming van werknemer geldt niet
Het is meestal verboden om bijzondere persoonsgegevens te verwerken, tenzij er een uitzondering uit de wet geldt. Een mogelijke uitzondering is als iemand uitdrukkelijke toestemming geeft. Een van de twee bedrijven vraagt direct voorafgaand aan de meting aan de werknemers of zij hun temperatuur mogen meten. Toch geldt die toestemming niet.

Verdier licht dit toe: “Mensen moeten in vrijheid toestemming kunnen geven. Maar werknemers zullen zich vaak onder druk gezet voelen om toestemming te geven aan hun werkgever. Als zij dit weigeren mag dit geen nadelige gevolgen hebben. Bij dit bedrijf mochten medewerkers die weigerden niet naar binnen. Daardoor is de temperatuurmeting op deze manier dus niet toegestaan." De AP heeft beide organisaties aangespoord om zaken te verbeteren. Over enige tijd controleert de AP de organisaties opnieuw om vast te stellen of de manier van temperaturen is aangepast.

Soms mag temperatuur meten wel, maar waarom?
Het is overigens niet altijd verboden om de temperatuur te meten van werknemers, bleek eerder al. Het mag namelijk wel, als de temperatuur alleen wordt afgelezen en daar verder niets mee gebeurt. Dus alleen als de temperatuur niet wordt geregistreerd en ook niet in een geautomatiseerd systeem terechtkomt. U kunt binnen de regels van de AVG bijvoorbeeld  werknemers, bezoekers of klanten de gelegenheid geven om vrijwillig hun eigen temperatuur te meten, zonder dat dit verder gevolgen voor hen heeft.

Of temperatuur meten zinvol is, valt overigens te betwijfelen. Los van de fouten bij het meten, is slechts bij een klein deel van de besmettingen sprake van verhoging. Dat betekent dat bij temperaturen het merendeel van de besmettingen niet in beeld komt. Verder heeft de werkgever geen medische kennis om de lichaamdtemperatuur te interpreteren. Zo ligt de gemiddelde lichaamstemperatuur tussen 35,5 °C en 37,8 °C, blijkt uit richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Werkgevers kunnen dus maar beter niet voor dokter spelen.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?