Personeelsnet

Banenmotor mkb komt in 2015 weer op toeren

Het midden- en kleinbedrijf is de banenmotor van Nederland, maar de afgelopen jaren waren niet best voor het mkb. Toch gloort er hoop, want tegenover de 1,5% krimp van 2013 staat een verwachte afzetgroei van 1,25% in 2014. Dit jaar levert dat al veel meer uitzendwerk op, maar vanaf 2015 gaan bedrijven weer personeel aannemen.

Dat blijkt uit  het rapport Algemeen beeld van het MKB in de marktsector in 2014 en 2015 van onderzoeksbureau Panteia. Personeelsnet las het rapport en belicht hier wat de hogere afzet betekent voor de banengroei.

Meer banen in 2015
In 2013 nam de werkgelegenheid in het MKB af met ongeveer 34 duizend personen. In vrijwel alle sectoren is het aantal banen afgenomen. Vooral in de bouw en de financiële dienstverlening zijn door reorganisaties veel banen verdwenen. Uitzondering was de sector persoonlijke dienstverlening waar vooral het aantal zelfstandigen zeer sterk is toegenomen.


Werkgelegenheid mkb en grootbedrijf 2012-2015, bron: onderzoeksrapport Panteia

Het economisch herstel is nog voorzichtig, maar de werkgelegenheid zal in 2014 niet verder dalen, denkt Panteia. Vanaf 2015 zal de werkgelegenheid weer gaan groeien. Weliswaar is de groei niet spectaculair, want het aantal werkzame personen in het MKB zal in 2015 met 0,75% zal toenemen. Dit is een toename met ruim 30 duizend personen.

Bedrijven zoeken eerst uitzendkrachten
De groei die het mkb doormaakt, komt vooral door het aantrekken van de export, een toename van investeringen en een positievere consument. Het MKB zal in 2015 met 2% verder groeien, omdat de consumptieve bestedingen dan verder zullen toenemen.

Nu het beter gaat, proberen bedrijven eerst met het aanwezige personeel de productiecapaciteit beter te benutten en hun winstgevendheid te vergroten. Maar er zijn ook al heel wat bedrijven die door de groei weer behoefte hebben aan extra mensen. Ze gaan nog niet meteen werven, maar melden zich eerst bij uitzendbureaus voor tijdelijke opvang van het extra werk. De uitzendbranche laat daardoor nu al een flinke omzetgroei zien. Ook zal het aantrekken van de afzetgroei extra werk opleveren voor zzp’ers.

MIS NIKS MEER: Schrijf je hier in voor de gratis HR-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?