Asielzoekers mogen per direct meer dan 24 weken per jaar werken

Asielzoekers mogen meer dan 24 weken per jaar werken als hun asielaanvraag minstens zes maanden in behandeling is. Dat oordeel heeft de Raad van State vandaag uitgesproken. De minister van SZW zal de regels hier nu op aanpassen. Het UWV geeft per direct tewerkstellingsvergunningen uit voor meer dan 24 weken.

Nu de definitieve uitspraak er ligt, past het kabinet past de regels aan voor asielzoekers die willen werken. Nederlands hoogste rechstorgaan oordeelde dat de 24-weken-eis in strijd is met de Europese Opvangrichtlijn.

Het kabinet wil eigenlijk liever niet dat asielzoekers langer werken dan 24 weken per jaar, omdat dan mogelijk gewenning ontstaat en zij het idee krijgen dat zij zich definitief in Nederland kunnen vestigen. Vooral ook, omdat de asielprocedure soms zo lang duurt dat asielzoekers zodanig kunnen integreren in de Nederlandse samenleving via hun werk, dat terugsturen steeds lastiger wordt.

Nog wel tewerkstellingsvergunning nodig
Voor werkgevers is het nu wel aantrekkelijker om vacatures te laten vervullen door asielzoekers. Zij moeten er wel rekening mee houden dat een
tewerkstellingsvergunning nodig blijft. Deze vergunning moet de werkgever aanvragen bij het UWV.

Nu er duidelijkheid is van de hoogste bestuursrechter, kan per direct een tewerkstellingsvergunning worden afgegeven voor langer dan 24 weken.

Duidelijkheid voor asielzoekers en werkgevers
Statushouders, ofwel asielzoekers met een verblijfsstatus, hebben nu vaak moeite om een baan te vinden. Dat komt onder meer doordat ze tijdens de asielprocedure alleen tijdelijk werk mogen doen. Regioplan heeft onderzoek gedaan naar belemmeringen voor asielzoekers om aan het werk te gaan. Naast de 24-weken-eis kwamen bijvoorbeeld ook waardering van buitenlandse diploma’s en de tewerkstellingsvergunningplicht naar voren.

Minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt dat er door de uitspraak van de Raad van State nu "duidelijkheid is voor asielzoekers die graag meer willen werken. Ze leveren een bijdrage aan onze samenleving én leren de taal sneller. Ook werkgevers weten nu waar ze aan toe zijn als ze een asielzoeker in dienst hebben."

Volgend kabinet moet besluiten over belemmeringen
Op dit moment worden verschillende mogelijkheden uitgewerkt om belemmeringen te beperken of weg te nemen, zodat een volgend kabinet hierover kan besluiten. Gezien de uitslag van de verkiezingen op 22 november 2023, ligt het wellicht wel voor de hand dat er toch weer meer beperkingen komen voor het tewerkstellen van asielzoekers.

MIS NIKS MEER: Schrijf je hier in voor de gratis HR-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?