Personeelsnet

Arme zzp’er komt niet in dienst, maar gaat minimaal 16 euro per uur verdienen

Vanaf 2021 moet een zzp’er minimaal 16 euro per uur verdienen. Dit minimumtarief gaat gelden voor alle uren die een zzp’er aan een opdracht besteedt, zowel voor bedrijven als voor particulieren. Het tarief is exclusief directe kosten die een zzp’er voor een klus maakt. Kosten voor materiaal komen dus nog bovenop de 16 euro. In de tussentijd, wordt de handhaving van de huidige Wet DBA opnieuw uitgesteld.

De uitwerking van de maatregel voor de onderkant van de zzp-markt is anders dan in het regeerakkoord was afgesproken. Want iedereen met een laag tarief zou een dienstverband krijgen, maar deze afspraak blijkt niet goed te passen in de Europese wetgeving. Met een minimumtarief verwachten de betrokken bewindspersonen ook voldoende bescherming te bereiken voor de zzp’ers met een zwakke positie op de arbeidsmarkt.

Dit schrijven minister Koolmees van Sociale Zaken en werkgelegenheid, staatssecretaris Snel van Financiën en Keijzer van Economische Zaken en Klimaat vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Opdrachtgeversverklaring moet zekerheid bieden
Opdrachtgevers kunnen met een online opdrachtgeversverklaring zekerheid vooraf krijgen of al dan niet sprake is van een dienstbetrekking. De werking van de webmodule wordt nu in de praktijk onderzocht bij geselecteerde opdrachtgevers. Na de zomer wordt duidelijk of dit instrument voor ieder opdrachtgever beschikbaar komt.

Zzp’ers die meer dan 75 euro per uur verdienen, krijgen de mogelijkheid om een zelfstandigenverklaring te gebruiken. Hiermee kunnen ze vooraf afspreken dat ze als zelfstandige het werk uitvoeren. Als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen en hiernaar ook handelen in de praktijk, is de kans op naheffingen daarmee uitgesloten.

Minimaal 16 euro per uur voor zzp’er
Ruim 8 procent van de zzp-huishoudens had in 2017 een inkomen onder het bestaansminimum, tegenover 1,6 procent van de werknemers. Het kabinet wil voorkomen dat een dergelijke groep werkende armen ontstaat. Ook maken lage tarieven het voor zzp’ers onmogelijk om te sparen voor werkloosheid en om zich te verzekeren voor ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Het minimumtarief van 16 euro gaat voor alle zzp’ers gelden, zowel voor mensen met zakelijke als particuliere klanten. Er is daarbij rekening gehouden dat zzp’ers gemiddeld een derde van hun tijd moeten besteden aan overige werkzaamheden, zoals administratie. Het tarief is exclusief directe kosten die een zzp’er voor een klus maakt. Kosten voor materiaal komen dus bovenop de 16 euro.

Bij hoge tarieven zelf sparen voor werkloosheid en pensioen
Bij zzp’ers met een tarief boven de 75 euro gaat het kabinet ervan uit dat ze kunnen sparen voor werkloosheid en pensioen en dat ze zich kunnen verzekeren. Het kabinet wil hen meer ruimte geven om te ondernemen. Zij kunnen daarom straks kiezen voor een zelfstandigenverklaring. Hiermee kunnen ze vooraf met hun opdrachtgever afspreken dat ze als ondernemer zelfstandige werken.

Om de zelfstandigenverklaring te kunnen gebruiken, mag een opdracht niet langer dan een jaar duren. Ook is een inschrijving in de Kamer van Koophandel nodig. Als zzp’ers aan deze voorwaarden voldoen, lopen ze geen risico op naheffingen zoals de loonheffing. Ook krijgen ze zoveel mogelijk zekerheid over arbeidsrechtelijke gevolgen, pensioen en cao-bepalingen. Dat laatste gaat verder dan wat in het regeerakkoord afgesproken was, maar het kabinet vindt dit nodig om deze zzp’ers en hun opdrachtgevers zoveel mogelijkheid helderheid te geven.

Nieuwe zzp-wetgeving vanaf 2021 in werking
De wetgeving voor zzp’ers blijkt complex, maar het streven is deze per 2021 in werking te laten treden. De handhaving van de huidige wet DBA wordt daarom opnieuw uitgesteld naar 1 januari 2021.

Maar kwaadwillende opdrachtgevers moeten oppassen, want de Belastingdienst kan vanaf 1 januari 2020 ook optreden wanneer zij hun werkwijze niet binnen een redelijke termijn aanpassen na aanwijzingen van de Belastingdienst. Verder komen er extra mensen beschikbaar om meer toezicht te houden. Ook gaan de Belastingdienst en de Inspectie SZW beter samenwerken om signalen van schijnzelfstandigheid sneller op te pakken.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?