Arbodienst: psychisch verzuim nog steeds grootste boosdoener op de werkvloer

De arbodienst krijgt er dagelijks mee te maken: telefoontjes over een gestreste medewerker, overspannenheid of burn-out klachten. In het eerste kwartaal van 2023 viel zo’n 26% van het aantal verzuimdagen onder psychisch verzuim, volgens de Arbo Unie. Dat is bijna een kwart, een percentage dat direct aangeeft hoe belangrijk een gezonde, veilige en gemoedelijke werksituatie is voor een mens. De bedoeling is dat bedrijven een arbodienst inschakelen alvorens het te laat is. 

Arbodienst inschakelen om psychisch verzuim tegen te gaan
Bedrijven hebben een arbodienst al nodig vanaf het eerste moment dat ze starten met ondernemen en personeel in de arm nemen. Het personeel moet ervan uit kunnen gaan dat ze veilig, gezond en comfortabel hun werkzaamheden kunnen uitvoeren en dat is iets wat voor een deel bij de werkgever ligt.

Deze stelt samen met de arbodienst een verzuim preventieplan op en draagt zorg voor het gezond en veilig kunnen werken van de medewerkers. Het is volgens de arbodienst aan de medewerkers zelf om hier vervolgens gehoor aan te geven en zelf de regie te nemen over een gezonde, veilige en comfortabele werksituatie.

Langdurig zieke medewerker is enorm kostbaar
Een arbodienst inschakelen kan voor een werkgever een geschenk uit de hemel zijn. Een medewerker die langdurig verzuimt heeft er zelf niet alleen enorm veel last van, ook als werkgever moet je je goed bewust zijn van de (financiële) gevolgen. Wanneer een medewerker langdurig verzuimt, lopen de kosten langzaam maar zeker enorm op. Als werkgever betaal je het loon (gedeeltelijk) door, moet je een arbodienst inschakelen en een bedrijfsarts bekostigen, verzuimbegeleiding- en re-integratie verzorgen en een vervangende medewerker zien te vinden (en deze vervolgens ook uitbetalen). 

De kosten hiervoor kunnen oplopen tot wel €500 per dag. Een medewerker die normaliter een 40-urige werkweek maakt en 1 jaar ziek is, kan je dan al snel zo’n €110.000 kosten. Een behoorlijk kostenplaatje waar niemand op zit te wachten. Dat in combinatie met het maatschappelijke aspect van een zieke medewerker, maakt dat een arbodienst inschakelen eigenlijk cruciaal is.

Arbodienst adviseert: Maak korte metten met een te hoge werkdruk
Eén van de voornaamste redenen van psychisch verzuim is een te hoge werkdruk. Het is voor een werkgever van essentieel belang om de uitdagingen en kansen binnen zijn organisatie goed af te kaderen en hier efficiënte oplossingen voor te bedenken.

Periodieke gesprekken met medewerkers en hun wensen inventariseren, zijn belangrijke middelen om verzuim te verlagen. Een arbodienst is de aangewezen instantie om hierbij hulp te bieden. Psychisch verzuim speelt voornamelijk in de leeftijdscategorie van 25 tot 40 jaar, een jonge groep die nu juist meer dan ooit waarde hecht aan een evenwichtige, gezonde en veilige werkomgeving.

Werk aan veerkracht: de arbodienst helpt
Het werkt volgens de arbodienst twee kanten op. Een werkgever kan een arbodienst inschakelen om zijn medewerkers te kunnen voorzien van een gezonde, veilige en comfortabele werkomgeving, maar de medewerker moet zelf de regie nemen om veerkrachtig te blijven.

Investeren in veerkracht is een zeer krachtig middel om medewerkers weer werkgeluk te laten ervaren. Ze zijn zelf in de lead om problemen om te zetten in kansen en dit te laten doorwerken in hun verdere carrière. Een arbodienst biedt medewerkers hier een helpende hand in.

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?