Personeelsnet

Arbeidsmigrant pikt onze banen niet in, maar draagt 11 miljard bij

Ze plukken onze aardbeien, bouwen onze huizen, ontstoppen de afvoer en zorgen ervoor dat de pakjes die we op internet bestellen, worden afgeleverd. Al met al, dragen arbeidsmigranten uit bijvoorbeeld Polen of Roemenië voor 11 miljard euro bij aan de Nederlandse welvaart. En ze zorgen zelfs voor extra banen in ons land.

We hebben een haat-liefdeverhouding met de 371.000 arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa in ons land. Want we hebben ze hard nodig, maar denken soms ook dat ze ‘banen inpikken’ van Nederlandse werknemers. Zes van de tien arbeidsmigranten blijft 1 jaar of minder. Maar ze zijn toch van grote economische waarde voor Nederland. Dit blijkt uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de ABU.

Volgens ABU-directeur Jurriën Koops geeft dit aan dat Nederland “arbeidsmigranten hard nodig heeft’, omdat zonder hen de economische groei stagneert, “zowel nationaal als regionaal.”

Migranten nodig omdat beroepsbevolking krimpt
Het onderzoek laat verder zien dat arbeidsmigranten primair zorgen voor extra werkgelegenheid, productie en inkomen. Want zonder de inzet van deze werknemers verwachten werkgevers dat ze hun productieproces moeten aanpassen, inperken of verplaatsen.

Daarom is de verwachting dat de behoefte aan arbeidsmigranten alleen maar zal toenemen. Want de economie groeit, terwijl vanaf 2021 onze beroepsbevolking krimpt. “Arbeidsmigranten zijn simpelweg nodig om de beroepsbevolking op peil te houden. Maar dan moeten we als vestigingsland wel aantrekkelijk blijven voor deze groep werknemers,” aldus Koops.

Beroep op collectieve voorzieningen
Arbeidsmigranten kunnen ziek worden, arbeidsgehandicapt of werkloos. Zij hebben dan soms recht op collectieve voorzieningen zoals gezondheidszorg en uitkeringen. Dat is wel afhankelijk van het type arbeidsmigrant. Zo doen seizoensarbeiders nauwelijks een beroep op de sociale zekerheid. Ook hebben zij geen recht op AOW, omdat ze niet bij de gemeente worden ingeschreven. Omdat ze hier maar kort werken, ontstaat meestal ook geen recht op WW.

Tijdelijke arbeidsmigranten geven hun inkomen deels uit in hun geboorteland, maar leveren gemiddeld toch een positieve bijdrage aan de collectieve sector in ons land omdat ze hier ook geld uitgeven en belasting betalen. Bij langdurige arbeidsmigranten is de kans groter dat zij aanspraak maken op een werkloosheids-, bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering, maar die aanspraak is niet noodzakelijk hoger dan van autochtone werknemers.

Huisvesting blijft groot probleem
De huisvesting van migranten uit Midden- en Oost-Europa blijft een urgent probleem. Dat kan leiden tot problemen, zoals slechte of onveilige huisvesting, een onverantwoorde huisvesting door huisjesmelkers en overbewoning of concentratie in bepaalde wijken. De ABU wil deze problemen samen met gemeentelijke en provinciale overheden aanpakken.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?