Personeelsnet

Arbeidsmarkt en salaris voor HR-professional volop in beweging

Vanuit hun functie, weten HR-professionals maar al te goed dat de arbeidsmarkt steeds krapper wordt. Ze ondervinden het nu ook zelf, omdat andere werkgevers en headhunters vaker aan ze trekken. Want het vak verandert en HR-professionals spelen daar op in door bij te scholen. De salarissen van HR-vakgenoten stijgen dan ook meer dan gemiddeld.

Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoekrapport Salary Survey HR-professionals, dat onlangs door Berenschot is gepubliceerd. 

Minder honkvast
HR-professionals zijn vaak honkvast, maar de cijfers laten nu zien dat er meer beweging komt op de HR-arbeidsmarkt:

  • Zo werkte vorig jaar nog 44 procent van de respondenten vier tot tien jaar bij dezelfde werkgever, maar dat aandeel is dit jaar gezakt naar 40 procent.
  • Het aandeel HR-professionals dat tussen de elf en twintig jaar bij dezelfde werkgever werkt, daalde van 14 naar 11 procent.

Het lukt nog steeds wel om HR-functies te vervullen. Maar toch zegt bijna de helft van de HR-professionals het afgelopen jaar te zijn benaderd voor een overstap door een headhunter of andere werkgever.

Hogere beloning
De gemiddelde loonstijging onder HR-professionals is met 2,7 procent hoger uitgekomen dan vorig jaar (2,3 procent). Ook is deze stijging hoger dan het landelijk gemiddelde voor cao-lonen (2,1 procent).

Hetzelfde geldt voor de bonussen die HR-professionals ontvingen: dit aandeel steeg van 35,9 procent in 2017 naar 39,0 procent in 2018. Het percentage HR-professionals dat profiteerde van een winstuitkering bleef onveranderd op 17,4 procent.

Ontwikkeling en training
Driekwart van de HR-professionals ziet hun functie de komende tijd veranderen. Er komen meer algemene managementtaken (60 procent), maar ook de uitvoering van taken wijzigt (41 procent). Verder zullen HR-functies verdwijnen door automatisering.

HR-vakgenoten gaan dan ook volop op training. In 2018 heeft 62 procent van de respondenten een cursus gevolgd, waarvan 72 procent HR-gerelateerd. Andere thema’s van trainingen waren managementvaardigheden en competenties.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?