AOW-leeftijd in 2029 is 67 jaar en drie maanden

De AOW-leeftijd in Nederland is voor het jaar 2029 vastgesteld op 67 jaar en drie maanden. De pensioenleeftijd wordt steeds vijf jaar vooraf vastgesteld, nu dus voor het jaar 2029. De AOW-leeftijd stijgt mee met de gemiddelde levensverwachting die 65-jarigen nog hebben. En die levensverwachting stijgt nog wel, maar minder snel dan eerder werd berekend.

Dat meldt de minister Schouten van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief van 10 november 2023. 

AOW-leeftijd in 2028 is 67 jaar en 3 maanden
Elk jaar wordt vastgesteld op welke leeftijd men over vijf jaar AOW ontvangt. Het al dan niet stijgen van de AOW-leeftijd volgt automatisch uit de levensverwachting die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent.

  • Voor de jaren 2024 tot en met 2027 is de AOW-leeftijd vastgesteld op 67 jaar

  • in 2028 en 2029 is de AOW-leeftijd 67 jaar en drie maanden

Gebaseerd op levensverwachting van 65-jarigen
Het besluit volgt dus op de meest recente levensverwachtingsprognose van het CBS. Daarin wordt aangegeven, dat de gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd in 2029 nog bijna 21 jaar is. Het precieze getal is 20,89 jaar en dat is 0,27 lager dan in de vorige prognose werd berekend.

Dat werkt door in de jaren erna: zo wordt voor het jaar 2035 de levensverwachting van 65-jarigen met 0,26 jaar naar beneden bijgesteld. Dat de levensverwachting minder stijgt dan eerder verwacht, kan een gevolg zijn van de oversterfte tijdens de coronacrisis, maar dat beeld is nog onduidelijk.

AOW-leeftijd in 2028 verandert niet
Het CBS heeft ook de levensverwachting voor 2028 aangepast. Op basis daarvan, zou de AOW-leeftijd voor 2028 eigenlijk op 67 jaar moeten blijven en niet naar 67 jaar en drie maanden gaan, zoals eerder al is bepaald. Maar in de wet is geregeld dat de AOW-leeftijd vijf jaar van tevoren moet zijn vastgesteld en kan dan niet meer gewijzigd worden.

De minister erkent dat dit voor sommigen lastig te begrijpen kan zijn; de bedoeling van deze systematiek is om vooraf duidelijkheid te geven aan werknemers en pensioenuitvoerders waar zij op kunnen rekenen.

MIS NIKS MEER: Schrijf je hier in voor de gratis HR-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 280 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?