Altijd maar bereikbaar zijn, zorgt voor werkstress

Technische ontwikkelingen ontwrichten de werk-privébalans, want medewerkers kunnen moeilijk de knop van werk naar privé omzetten. Doordat medewerkers 24 uur per dag bereikbaar zijn, zijn zij meer tijd kwijt aan werk dan dat zij zich in eerste instantie realiseren.

 

Dat constateert Rogier van de Werf, consultant Effectory International, aan de hand van onderzoek dat zijn organisatie onlangs heeft uitgevoerd onder 46 Europese multinationals, waaronder 27 met een hoofdkantoor in Nederland.

Moeite met werkdruk
In Europa worstelen medewerkers met het effectief omgaan met werkstress. Iets meer dan de helft (52%) van de medewerkers kan moeilijk omgaan met werkstress dat voornamelijk voortkomt uit een te hoge werkdruk. Hoewel de economie aantrekt, kiezen veel organisaties ervoor om het aantal medewerkers nog niet uit te breiden. Het gevolg hiervan is dat de werkdruk toeneemt.

Onder werknemers heerst ook een te hoge stressbeleving, vooral door een constant en snel veranderende werkomgeving. Minder dan de helft van de medewerkers, werkzaam in multinationals, ervaren hun werk-privébalans als goed. De meerderheid van de medewerkers geeft aan dat de werkdruk te hoog ligt.

Keerzijde van technologie
Technische ontwikkelingen zijn veelal de boosdoener van een onevenwichtige werk-privébalans. Doordat medewerkers 24 uur per dag bereikbaar zijn, zijn zij meer tijd kwijt aan werk dan dat zij zich in eerste instantie realiseren.

Zelfs tijdens vakanties of vrije dagen blijven zij op de hoogte van ontwikkelingen op het werk. Een gebrek aan vrije tijd, waarin medewerkers zich volledig afsluiten van werk, kan één van de oorzaken zijn van een onevenwichtige werk-privé balans.

Werk maken van gezonde werk-privébalans
Om het volledige potentieel van medewerkers te benutten, moeten organisaties daarom sturen op het beheersen van werkdruk en een gezonde werk-privébalans.

Want de langetermijngevolgen van te veel werkstress, een te hoge werkdruk en een onevenwichtige werk-privébalans wegen zwaar: van een verlaagde fysieke vitaliteit, psychologische stress, burn-outs, langdurige ziekte tot verminderde effectiviteit. Deze gevolgen zijn zowel nadelig voor de medewerker als de werkgever.

Bouwstenen van het arbobeleid
Arbobeleid bestaat uit verschillende onderdelen en aandachtsgebieden, onder andere:

 • Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) 
  De RI&E beschrijft welke risico’s er binnen het bedrijf zijn voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers. Op basis van de inventarisatie moet een Plan van Aanpak worden opgesteld met de maatregelen om de risico’s aan te pakken.
 • Ziekteverzuimbeleid
  De werkgever moet zich laten bijstaan door een bedrijfsarts voor de begeleiding van zieke werknemers. U mag hiervoor een contract sluiten met een arbodienst. Als de personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad (OR) ermee instemt, kan de werkgever ook kiezen voor een maatwerkregeling.
 • Preventiemedewerker 
  Bedrijven moeten ten minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker, die op het bedrijf aanwezig moet zijn. Heeft het bedrijf niet meer dan 25 werknemers, dan mag de werkgever zelf de taken van de preventiemedewerker op zich nemen.
 • Bedrijfshulpverlening
  Binnen het bedrijf moet altijd minimaal één bedrijfshulpverlener (bhv’er) aanwezig zijn.
 • Voorlichting
  Bedrijven moeten hun werknemers voorlichting en instructies geven over veilig en gezond werken.
 • Arbodeskundige
  Werkgevers moeten werknemers toegang verlenen tot een arbodeskundige, bijvoorbeeld een bedrijfsarts of arbeidshygiënist. Vaak is dat iemand van de arbodienst.
 • PMO
  Werknemers moeten de mogelijkheid hebben om een periodiek medisch onderzoek te ondergaan. Dit onderzoek is vrijwillig; werkgevers kunnen werknemers daar niet toe verplichten. In cao’s worden hier soms nadere afspraken over gemaakt. In sommige risicoberoepen moeten werknemers wel verplicht worden gekeurd.

MEER WETEN? Kijk op HR Tools & Extra’s voor meer informatie

 

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?