Afspraken over zwaar werk moeten in cao

Het is vakbonden en werkgevers niet gelukt om een eenduidige definitie op te stellen voor wat een zwaar beroep is. Daar is wel behoefte aan, omdat we steeds langer moeten doorwerken en dat voor mensen met een zwaar beroep niet altijd haalbaar is. Vakbond FNV wil vervroegd pensioen breder mogelijk maken en zwaar werk zoveel mogelijk uitbannen.

Staatssecretaris Klijnsma (SZW) heeft de sociale partners gevraagd of zij een definitie voor zwaar werk konden opstellen. Maar het ‘ei van Columbus’ hebben zij niet ontdekt, schrijft de Staatsecretaris aan de Tweede Kamer. Volgens Klijnsma moet de oplossing voor werknemers in (fysiek) zware beroepen niet worden gezocht in een definitie, want deze kan niet goed worden afgebakend en is daardoor onbeheersbaar en lastig uitvoerbaar. Bovendien kan de inhoud van werk in de loop der tijd veranderen.

Klijnsma vindt dat werkgevers en vakbonden hier in cao’s gerichte afspraken over moeten maken, bijvoorbeeld over preventie en tijdige om- en bijscholing. De overheid kan hierbij faciliteren en stimuleren, want duidelijk is dat specifieke groepen moeten worden ondersteund.

FNV wil meer inspanningen van bedrijven
Vakbond FNV wil dat sectoren zich blijven inspannen om zwaar werk zoveel mogelijk uit te bannen. Maar in sectoren moet ook ruimte komen voor cao-regelingen die eerder stoppen met werken mogelijk maken. De bond wijst op de oneerlijke situatie dat mensen met lage inkomens (en zwaar werk) nu noodgedwongen met gezondheidsklachten doorwerken tot hun AOW, terwijl hun beter betaalde collega’s vaak al eerder (en gezonder) van hun vroegpensioen kunnen genieten.

Tuur Elzinga, pensioenverantwoordelijke in het FNV-bestuur: ‘De mensen die het vroegst zijn begonnen en die het zwaarste werk doen, die in de praktijk ook eerder ziek worden en korter leven, moeten nu het langst doorwerken. Dat kan niet de bedoeling zijn. Mensen die al jarenlang zwaar werk hebben verricht, zijn vaak niet meer gebaat bij werkaanpassing, maar alleen nog bij eerder stoppen.’

Geen belastingboetes en leeftijdsverhoging halveren
De FNV wil boetes in het belastingstelsel afschaffen wanneer mensen eerder stoppen met werken. Ook moet de verhoging van de AOW-leeftijd eerlijker, vindt de FNV. Want huidige generaties zijn ‘overvallen door de snelle verhoging van de AOW-leeftijd en kunnen die niet bijbenen.’

De bond wil daarom de leeftijdsverhoging te halveren. Een stijging van de levensverwachting met een jaar leidt dan tot een half jaar doorwerken en een half jaar pensioen.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?