Personeelsnet

Actief naar kandidaten zoeken, gebeurt maar bij derde vacatures

Het wordt steeds moeilijker om vacatures te vervullen. Werkgevers zoeken voornamelijk naar nieuw personeel door zelf vacatureteksten te verspreiden. Slechts voor een derde van de vacatures, gaan werkgevers actief op zoek naar kandidaten.

Dit blijkt uit UWV-onderzoek onder 6.700 werkgevers over hun zoektocht naar personeel. In de toekomst verwachten werkgevers niet anders te gaan werven, maar sociale media gaan wel een grotere rol spelen bij het actief benaderen van kandidaten.

Vooral vacatureteksten verspreiden
Werkgevers werven vooral personeel door zelf vacatureteksten te verspreiden (81%). Dit gebeurt wel vaak in combinatie met andere wervingsmethoden, zoals het inschakelen van een externe organisatie (28%). Zelf actief benaderen van kandidaten gebeurt voor 34% van de vacatures.

Het zelf verspreiden van vacatureteksten gebeurt vooral via de eigen website, sociale media en op vacaturesites. Het plaatsen van een vacaturetekst komt vaker voor bij beroepen in de creatieve sector, openbaar bestuur en veiligheid. Als bedrijven externe hulp inschakelen, dan is dat meestal een wervings- en selectiebureau. Dit wordt veel toegepast bij beroepen binnen de ICT en de techniek.

Facebook populairder dan LinkedIn
Als vacatureteksten via sociale media worden verspreid, dan is Facebook het meest geliefd (82%). Hierna volgt LinkedIn (60%). Twitter (19%) en Instagram (12%) worden minder toegepast.

De gebruikte sociale media verschillen naar gevraagd opleidingsniveau. Op Facebook wordt vaker een vacature voor een functie op lager en middelbaar niveau geplaatst, terwijl op LinkedIn eerder vacatures met een hoger opleidingsniveau verschijnen.

Actief werven via eigen personeel
Naast het plaatsen van vacatures zoeken bedrijven ook zelf actief naar kandidaten. Dit gebeurt bij drie op de tien vacatures. Dit gaat meestal via eigen personeel (68%), via hun netwerk (66%) of sociale media (56%).

Werkgevers verwachten dat sociale media ook een grotere rol gaan spelen om kandidaten actief te benaderen. Waar in 2017 nog de helft van de bedrijven hiervoor sociale media gebruikt, verwacht driekwart in de toekomst sociale media in te zetten om personeel te vinden.

Personeel aannemen zonder externe werving
Eén op de vijf bedrijven neemt personeel aan zonder dat zij hiervoor extern werven. Zo stromen mensen door na een stage of wordt een kandidaat via een medewerker voorgedragen. Er zijn wel verschillen tussen sectoren. In de horeca en vervoer wordt het vaakst personeel aangenomen zonder werving. In de financiële dienstverlening en de landbouw komt het minder snel voor.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?