Aanbeveling voor HR: werk systematisch aan inclusieve cultuur

Werknemers, vooral jongeren, werken graag bij een werkgever die inclusief personeelsbeleid voert. Maar HR-professionals merken dat programma’s op het gebied van diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie (“DEI”) stagneren. Toch vinden HR-teams in de praktijk innovatieve manieren om diversiteitsbeleid op te nemen in bestaande bedrijfsactiviteiten. Dit artikel geeft vijf aanbevelingen voor HR-advsieurs die het verschil willen maken voor diversiteit en inclusie.

Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Culture Amp, dat diensten aanbiedt om medewerkersbetrokkenheid te stimuleren.

Hoewel diversiteitsbeleid juist volop in de belangstelling staat, blijkt dat veel organisaties hun betrokkenheid bij DEI-initiatieven terugschroeven. Het vertrouwen van HR-teams in bestaande diversiteitsprogramma’s, is gedaald is van 85% in 2021 naar 77% nu.

Onderzoek inclusieve cultuur, belangrijkste bevindingen

Daling van vertrouwen bij HR
Het vertrouwen van HR-teams in hun vermogen om een diverse en inclusieve cultuur te creëren is gedaald van 85% in 2021 naar 77% in 2023. Ook is het percentage bedrijven dat verder gaat dan alleen wettelijke naleving van inclusiviteit en integriteit gedaald van 71% naar 60%. Deze trend wijst op een afname van de inspanningen en investeringen in een cultuur van gelijkheid.

Stagnerende DEI-acties
Het aandeel bedrijven met toegewijd management dat een voorbeeldfunctie vormt voor inclusie, is gedaald van 56% naar 41% tussen 2021 en 2023.

Drie uitdagingen voor gelijkwaardigheid en inclusie
HR-teams worden geconfronteerd met drie belangrijke uitdagingen:

  1. Te weinig DEI-expertise,
  2. Gebrekkige steun van het management (gedaald van 74% naar 58%), en
  3. Beperkt bijhouden en verwerken van gegevens over diversiteit. In 2023 deelde slechts 46% van de bedrijven DEI-data tijdens directievergaderingen, een daling van 10% ten opzichte van 2021. Bedrijven die deze uitdagingen oppakken, zien meer positieve resultaten op het gebied van inclusie en diversiteit.

Impact op verschillende groepen
Werknemers die geen heteroseksuele witte man zijn, ervaren opvallend vaker obstakels op de werkplek. Waar 82% van de witte mannen gelooft dat mensen van alle achtergronden gelijke kansen hebben, is dit slechts 63% bij zwarte vrouwen, wat wijst op een aanzienlijke kloof in perceptie en ervaring.

Integratie opnemen in praktisch personeelsbeleid
DEI-strategieën die geïntegreerd zijn in de dagelijkse bedrijfsvoering, blijken effectiever dan eenmalige acties. Transparante processen voor carrièreontwikkeling hebben bijvoorbeeld een aanzienlijke impact op hoe werknemers de waarde van diversiteit binnen hun bedrijf ervaren. Uit het onderzoek blijkt dat 84% van de werknemers in bedrijven die de effectiviteit van inclusie meten, vindt dat hun bedrijf diversiteit waardeert, tegenover 73% in bedrijven die deze data niet meten.

Aanbevelingen voor HR-professionals
Om de uitdagingen rondom diversiteit aan te pakken en een inclusieve werkcultuur te bevorderen, kunnen HR-professionals de volgende stappen overwegen:

  1. Regelmatige check-ins: Vraag geregeld aan medewerkers naar hun perceptie van inclusie en diversiteit binnen de organisatie. Gebruik de verzamelde gegevens om gerichte acties te ondernemen.
  2. Verzamel demografische gegevens: Analyseer gegevens over werknemersbetrokkenheid bij verschillende groepen om de impact van intersectionaliteit beter te begrijpen. Investeer in samenwerking om een gevoel van verbondenheid te bevorderen en kansen voor verbetering vast te leggen.
  3. Integreer inclusiviteit in de werkpraktijk: Pas bestaande programma's voor (bijvoorbeeld) prestatiemanagement en leiderschapsontwikkeling aan met de blik van diversiteit en inclusie. Dit zorgt voor een meer holistische benadering van gelijkheid op de werkvloer.
  4. Creëer transparante carrièrepaden Zorg voor duidelijke en eerlijke processen voor carrièreontwikkeling, zodat werknemers begrijpen hoe zij binnen de organisatie kunnen groeien. Dit verhoogt de perceptie van openheid, eerlijkheid en inclusie.
  5. Zoek steun bij het management: Werk samen met leiders die bereid zijn om DEI-initiatieven te sponsoren. Want een toegewijde DEI-manager kan een positieve impact hebben op de werkcultuur.

HR zorgt voor systematische actie
Ondanks de uitdagingen, kunnen HR-professionals door gerichte en systematische actie een inclusieve cultuur binnen organisaties versterken en zo voor duurzame verandering zorgen. Gegevensverzameling speelt hierbij een cruciale rol; gebruik de beschikbare gegevens om de voortgang te meten en te sturen naar een transparante en inclusievere toekomst voor alle werknemers.

Diversiteitsbeleid en inclusief HR-beleid: Dilemma's en mogelijkheden

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?