Personeelsnet

5 weken geboorteverlof financieel niet haalbaar voor lage inkomens

Sinds juli 2020 is er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof voor partners van vrouwen die pas bevallen zijn. Het UWV keert tijdens het verlof maximaal 70% van het dagloon uit, om het verlof voor iedereen bereikbaar te maken. Maar voor mensen met een minimuminkomen, blijkt het nu duurder om dit verlof op te nemen. Hun inkomen valt veel verder terug door verschillende belastingmaatregelen.

Als de partner het standaard geboorteverlof van een week heeft opgenomen, mag deze werknemer daarna nog aanvullend geboorteverlof opnemen. Dit verlof duurt minimaal 1 week en maximaal 5 weken. De werknemer moet het verlof op binnen 6 maanden na de geboorte van het kind opnemen. Dat mag 5 weken achter elkaar, of verspreid over de 6 maanden.

Lage inkomens zijn slechter uit
Voor mensen met een laag inkomen, is het vaak niet haalbaar om met minder inkomen rond te komen. Zij maken dan ook minder gebruik van regelingen waarbij ze inkomen moeten missen. Maar nu blijkt dat ze bij het bij aanvullend geboorteverlof ook nog eens netto slechter af zijn, dan mensen met een hoger inkomen.

Het inkomensnadeel is het grootst voor mensen rond het minimumloon (bruto 1.701 euro per maand), en loopt daarna geleidelijk af tot een inkomen van ongeveer 10 procent boven het minimumloon. Door belastingeffecten valt hun inkomen tijdens het verlof veel harder terug, blijkt uit berichtgeving van NRC

Vooraf gewaarschuwd voor effecten
Al voor invoering van het aanvullende verlof, is het kabinet gewaarschuwd dat de regeling ongunstig zou uitpakken voor de laagste inkomens. Toen was er alleen nog inzicht in de bruto-bedragen, maar nu blijkt dat het netto nog slechter gesteld is voor mensen met de laagste inkomens. Voor minimuminkomens gaat de ‘arbeidskorting’ veel harder omlaag als hun bruto-inkomen daalt dan bij modale inkomens. Hierdoor lopen ze belastingvoordeel mis.

Voorwaarden aanvullend geboorteverlof

De werknemer kan onder de volgende voorwaarden aanvullend geboorteverlof opnemen:

  • Dienstverband bij een werkgever.
  • Eerst het standaard geboorteverlof opgenomen van 1 keer de werkweek.
  • Het kind is geboren op of na 1 juli 2020.
  • Het verlof wordt opgenomen op binnen 6 maanden na de geboorte van het kind.
  • Werknemer erkent het kind, of is de partner van de moeder van het kind (= getrouwd met de moeder van het kind, geregistreerde partner van de moeder van het kind, of ongehuwd samenwonend met de moeder van het kind en deelt alleen met haar de kosten voor de woning en voor het huishouden)


MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?