Personeelsnet

Wisselende reacties op plan voor verruiming alcohol- en drugstest op het werk

Werkgevers zijn blij dat staatssecretaris Tamara van Ark alcohol- en drugstesten wil toestaan in de chemiesector, maar wil ook uitbreiding naar andere sectoren. Vakbond FNV vindt de plannen gebaseerd op ‘borrelpraat’ en vreest dat grondrechten van werknemers worden aangetast.

Wie werknemers wil testen op alcohol en drugs, loopt al snel tegen de grenzen van de privacywetgeving op. Op dit moment bestaan er enkele specifieke wettelijke regelingen waarbij deelnemers aan het wegverkeer, treinmachinisten, boordpersoneel van vliegtuigen, schippers en loodsen onderworpen kunnen worden aan alcohol- en drugstesten.

Testen is sluitstuk van degelijk beleid
Maar als werknemers onder invloed verkeren van alcohol of drugs, moeten die van de werkvloer geweerd kunnen worden als zij in een organisatie werken met grote veiligheidsrisico’s, stelt staatssecretaris Van Ark (SZW). Ze bekijkt daarom of chemiebedrijven, die onder het besluit risico zware ongevallen (Brzo) vallen, de mogelijkheid moeten krijgen om bij werknemers alcohol- en drugstesten af te nemen.

Het afnemen van alcohol- en drugstesten moet dan wel het sluitstuk zijn van deugdelijk Alcohol-, Drugs- en Medicijnbeleid (ADM-beleid) binnen de ondernemingen.

Testen toestaan is ‘goed begin’
Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat staatssecretaris Tamara van Ark alcohol- en drugstesten gaat toestaan in de chemie. De ondernemingsorganisaties pleiten al lang voor deze mogelijkheid.

De werkgevers vinden het ‘goed dat de staatssecretaris nu alcohol- en drugstesten gaat toestaan in de chemie’, maar ze pleiten ervoor dat controles ook wettelijk mogelijk worden 'in meer sectoren waar serieuze risico’s zijn als mensen drugs of alcohol gebruiken onder of voor werktijd'. Zij willen dan wel dat de nieuwe regels niet te ingewikkeld worden.

Gebaseerd op borrelpraat
Vakbond FNV vindt de plannen onaanvaardbaar, omdat grondrechten worden aangetast. Ze zijn bovendien gebaseerd op ‘borrelpraat’, stelt de bond omdat het beeld geschetst wordt dat ‘werkend Nederland elke ochtend half beschonken en onder invloed van drugs naar het werk gaat’.

Volgens de FNV zijn er al genoeg mogelijkheden om mensen onder invloed van de werkvloer te weren en kunnen werkgevers beter werken aan preventief beleid. ‘Zij zijn er verantwoordelijk voor dat gevaarlijk werk alleen gedaan wordt door mensen die dat ook aan kunnen’, stelt de bond. FNV roept de staatssecretaris op de brief in te trekken en zo snel mogelijk met de sociale partners om de tafel te gaan.

ZELF DOEN: Voorbeeldregels alcohol en drugs op het werk

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?