Wettelijk minimumloon stijgt 31 euro per maand vanaf 1 juli 2022

Het wettelijk minimumloon gaat vanaf 1 juli 2022 met 31,20 euro omhoog naar 1756,20 euro bruto per maand. Bij de vorige aanpassing, op 1 januari 2022, steeg het minimumloon al met 24 euro extra per maand. Mogelijk gaat het minimumloon sneller omhoog naar 14 euro per uur. Dat is afhankelijk van het overleg dat het kabinet de komende weken voert met de oppositiepartijen.

De aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2022 is bekendgemaakt in de Staatscourant.

Sneller naar 14 euro per uur?
Twee keer per jaar, op 1 juli en 1 januari wordt het wettelijk minimumloon vastgesteld door de minister van SZW. In de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is geregeld dat de algemene welvaartsontwikkeling ook merkbaar moet zijn voor werknemers met een minimumloon en voor uitkeringsgerechtigden. Daarom is het minimumloon gekoppeld aan de gemiddelde contractloonontwikkeling. Daarbij wordt uitgegaan van de gemiddelde procentuele ontwikkeling van de contractlonen in de marktsector, de gepremieerde en gesubsidieerde sector en bij de overheid.

De minister kan afwijken van die regel als sprake is van een bovenmatige loonontwikkeling, of als er heel veel mensen gebruik moeten maken van sociale zekerheidsregelingen en de verhouding ‘inactieven’ en ‘actieven’, scheef is. Deze bepalingen worden nu extra actueel, gezien de hoge inflatie en de mogelijke stijging van de lonen. Bovendien voert het kabinet nu overleg met oppositiepartijen over extra bestedingen en ombuigingen van de begroting. Het is goed denkbaar dat daarbij de eis op tafel komt om het minimumloon sneller te verhogen naar 14 euro per uur. Deze verhoging is al afgesproken in het coalitieakkoord, maar zou pas over enkele jaren plaatsvinden.

Wettelijk minimumloon vanaf juli 2022
De minimumloonbedragen worden uitgedrukt in bedragen per maand, per week en per (werk)dag. Een uniform wettelijk minimumuurloon kent de wet niet. Het uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2022:

  • € 1.756,20 per maand (was € 1725)
  • € 405,30 per week (was € 398,10)
  • € 81,06 per dag (was € 79,62)

Weliswaar begint de laagste loonschaal in veel cao’s met een salaris boven het WML-bedrag, maar als er geen cao is, moet de werkgever tenminste het wettelijk minimumloon betalen. Overigens behoort een forsere verhoging van het wettelijk minimumloon tot de mogelijkheden. Bij de kabinetsformatie ligt dit voorstel op tafel, omdat het voor mensen met een minimumloon nauwelijks  mogelijk is om goed rond te komen.

Minimum(jeugd)loon naar arbeidsduur
Het minimumjeugdloon wordt afgeleid van het wettelijk minimumloon. Het uurbedrag van het minimumloon en het minimumjeugdloon, is afhankelijk van de leeftijd en de omvang van de gebruikelijke werkweek. Het bruto minimumloon per uur per 1 juli 2022 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband is:

Leeftijd

36 uur per week

38 uur per week

40 uur per week

21 jaar en ouder

11,26

10,67

10,14

20 jaar

9,01

8,54

8,11

19 jaar

6,76

6,40

6,08

18 jaar

5,63

5,34

5,07

17 jaar

4,45

4,22

4,01

16 jaar

3,89

3,69

3,50

15 jaar

3,38

3,20

3,04

Bruto minimumloon per uur voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een bbl per 1 juli 2022 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van:

Leeftijd

36 uur per week

38 uur per week

40 uur per week

20 jaar

6,93

6,56

6,24

19 jaar

5,92

5,60

5,32

18 jaar

5,13

4,86

4,61


MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?