Personeelsnet

Werknemer wil advies van werkgever over financiële gevolgen levensgebeurtenissen

Ruim driekwart van de werknemers wil terecht kunnen bij de werkgever, wanneer zich een situatie voordoet met mogelijk financiële gevolgen. Niet alleen als het gaat over meer of minder werken, maar ook over vervroegd pensioen of minder inkomen door ziekte en arbeidsongeschiktheid. De helft van de werknemers weet niet of hun werkgever hier hulp bij aanbiedt.

Dit blijkt uit het onderzoek van Wijzer in geldzaken, uitgevoerd onder een representatieve groep van ruim 600 Nederlanders van 18 jaar en ouder, werkend in loondienst. Wijzer in geldzaken gaat werkgevers en HR-professionals meer ondersteunen bij het bevorderen van financiële fitheid bij medewerkers.

Geldzorgen werknemers zorgen voor stress
Tweederde van de werkgevers heeft personeel met geldzorgen in dienst. Zo komen loonbeslagen bij bijna de helft van de werkgevers voor. Plotselinge veranderingen in iemands leven, zoals echtscheiding, ziekte, ontslag of overlijden van de partner, zijn vaak een oorzaak van geldzorgen

Deze gebeurtenissen vormen veelal een bron voor stress, concentratieverlies en ook verzuim op het werk. 13% van de ondervraagden heeft op dit moment zorgen of vragen over geld.

Hulp werkgever over financiële gevolgen
Driekwart van de werknemers zou willen dat hun werkgever met hen meedenkt. Zij wensen van hun werkgever vooral hulp bij de mogelijkheid om tijdelijk meer of minder te werken (51%), gevolgd door berekeningen van financiële gevolgen voor het inkomen of voor het pensioen.

Bijna de helft van de werknemers die met de werkgever na willen denken over de financiële gevolgen van minder werken, wil meer vrije tijd voor zichzelf. Daarnaast worden ook redenen als leeftijd (39%), meer tijd voor andere activiteiten (36%), zorg voor de kinderen (34%) en gezondheid (33%) vaak genoemd.

Website voor HR-professionals en werkgevers
Bijna twee derde vindt dat een goede werkgever hulp zou moeten bieden aan werknemers met geldzorgen. Ruim de helft van de werknemers vindt het prettig als zij terecht kunnen bij hun werkgever met vragen over de eigen financiële situatie en een even groot deel vindt dat een goede werkgever medewerkers helpt om financieel fit te zijn.

Het loont voor werkgevers om met de financiële fitheid van medewerkers aan de slag te gaan: dit scheelt in ziekteverzuim en verhoogt de productiviteit. Een vernieuwde werkgeverswebsite stimuleert en ondersteunt werkgevers en HR-professionals met informatie, tips en checklists om medewerkers ‘financieel fit’ te laten worden en werknemers met geldzorgen door te verwijzen naar hulp.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?