Werknemer stapt eerder naar de rechter bij conflict op het werk

Door de krapte op de arbeidsmarkt verschuift de machtsverhouding op de werkvloer. Want twee op de vijf werknemers geeft nu aan dat ze een rechtszaak zouden beginnen bij een conflict over loon, vakantiegeld of uren. Van de millennials, zou zelfs 40 procent een rechtszaak beginnen bij zo’n arbeidsconflict.

Nu de balans van de arbeidsmarkt in het voordeel is van werknemers, zijn Nederlandse millennials minder bang zijn om ontslagen te worden. Hierdoor overwegen zij eerder om een rechtszaak te starten bij eventuele misstanden. Dat blijkt uit een representatief onderzoek in opdracht van rechtsbijstandsverzekeraar ARAG onder 1036 Nederlanders, werkend met een hypotheek, in de leeftijdscategorie 25 tot 45 jaar.

Gesterkt door de krappe arbeidsmarkt
Niet alleen gaan millennials minder snel een conflict met hun werkgever uit de weg, ook verwacht dertig procent van hen minder snel problemen met de werkgever omdat die lastig aan nieuw personeel komt in deze tijden. Eenzelfde percentage van de jongere werknemers denkt dat hun werkgever eerder zou instemmen met contractuele wijzigingen vanwege het personeelstekort.

“Het lijkt erop dat millennials steeds vaker op durven te treden bij een conflict op juridisch vlak", zegt Hanneke Boesveld, gespecialiseerd in arbeidsrecht bij ARAG. "De krappe arbeidsmarkt maakt dat de machtspositie van de werkgever minder groot wordt en werknemers durven op te treden wanneer zij onrechtmatig worden behandeld. Het lijkt er dus op dat werknemers vanwege de krapte meer dan voorheen voor zichzelf durven opkomen.” 

Rechtszaak over verlof of grensoverschrijdend gedrag
Eén op de vijf (19 procent) van de werknemers geeft aan dat zij zouden overwegen om een rechtszaak te beginnen tegen hun werkgever bij conflict over vakantiedagen of verlofrechten. En 35 procent overweegt dit bij grensoverschrijdend gedrag. Maar liefst veertig procent zou overwegen een rechtszaak te beginnen als het gaat om de uitbetaling van loon, vakantiegeld of uren.

Door het personeelstekort worden werkgevers strenger met het plannen en toekennen van vakantie-uren, meldt een vijfde deel van de werknemers. “Veel werkgevers zijn het personeelstekort mogelijk strenger in de planning van de op te nemen vakantiedagen”, zegt Boesveld. “Toch is dit alleen maar mogelijk als er afspraken gemaakt zijn in de arbeidsovereenkomst of CAO, anders kan dit op gespannen voet komen te staan met het uitgangspunt in de wet dat de vakantie wordt vastgesteld volgens de wensen van de werknemer.”

Millennials kennen rechten niet bij ontslag
Uit het onderzoek blijkt ook dat lang niet alle werkende millennials precies weten wat hun rechten zijn bij ontslag. Zo weet 40 procent niet (goed) dat er recht is op een transitievergoeding en 18 procent weet niet (goed) wat de regels zijn rondom ontslag zoals in de arbeidsovereenkomst is vermeld. De onwetendheid van millennials op dit vlak, is vijf procentpunt hoger dan het gemiddelde in Nederland, zo blijkt op basis van onderzoek van ARAG van een jaar geleden.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?