Werkgevers, vakbonden en kabinet maken strengere afspraken over thuiswerken

In een poging om het coronavirus de kop in te drukken, roepen werkgevers, vakbonden en het kabinet iedereen op om weer zoveel mogelijk thuis te werken. Omdat thuiswerken niet overal goed lukt, gaan ze samen in kaart brengen waar er nog knelpunten zitten. Als er signalen komen uit bedrijven waar werknemers toch gedwongen naar kantoor moeten komen, gaan vakbonden daar melding van maken. Verder gaan winkels beter hun best doen om hun klanten en personeel beter te beschermen.

Dat hebben de werkgeversorganisaties en vakbonden afgesproken met minister Koolmees van Sociale Zaken en minister Wiebes en staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. Doel van de afspraken is, om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan met de minste economische en maatschappelijke schade.

Iedereen die kan, moet thuiswerken
Niet iedereen kan thuis werken. Maar mensen die wel kunnen thuiswerken, moeten dat ook zoveel mogelijk doen. Kabinet en sociale partners roepen iedereen op om hier zoveel mogelijk navolging aan te geven. Daarnaast gaan ze samen in kaart brengen waar er nog knelpunten zitten, zodat er effectiever kan worden ingegrepen. De vakbonden zullen bedrijven waar signalen over komen actief aandragen.

Maandag 16 november start SZW een campagne die extra aandacht vraagt voor mentale fitheid. Verder wordt de bestaande campagne over fysieke belasting meer op thuiswerken gericht. En samen met VNO-NCW en MKB-Nederland loopt de campagne ‘thuiswerken is topsport’. Verder richt SZW een digitaal platform op voor werkgevers (via slimwerkgeven.nl) en werkenden (via hoewerktnederland.nl) met alle informatie over thuiswerken, regels, goede voorbeelden en tips.

Veiligheid voor personeel in winkels
Het kabinet heeft met de detailhandel afspraken gemaakt, waardoor winkels veilig open kunnen blijven en winkelpersoneel veilig kan werken. Naast een maximumaantal klanten per winkel, zijn hierin ook afspraken gemaakt over hygiënemaatregelen en het houden van voldoende afstand.

Ondernemers zijn verantwoordelijk voor de maatregelen in hun winkel, maar er zijn nog steeds grote verschillen. Daarom heeft het kabinet nu afgesproken dat grote winkelketens het voortouw nemen om toezicht in winkelgebieden te organiseren. Daarbij krijgen de winkels hulp van publieke toezichthouders.

CORONA EN HR: Handige HR-tools voor die nu mooi van pas komen

Doorsturen:

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?