Personeelsnet

‘Werkgevers moeten nu alles doen om tweede lockdown te voorkomen’

De verspreiding van het coronavirus gaat nu zo snel, dat een tweede lockdown in zicht komt. Daarom moeten bedrijven ‘alles uit de kast trekken om een tweede golf en lockdown te voorkomen’, stellen werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. Want bedrijven, winkels, bouwlocaties en fabrieken zijn plekken waar veel mensen elkaar treffen. Zij kunnen dan ook een belangrijke rol spelen in het beïnvloeden van het gedrag van Nederlanders.

In de brief aan hun leden, doen de werkgeversorganisatie een ‘klemmend beroep’ op iedereen in Nederland om er met elkaar alles aan te doen om de gedragsregels wérkelijk in acht te nemen en elkaar daar ook op aan te spreken. De ondernemingsorganisaties zijn uitermate verontrust over het oplopende aantal COVID-19 besmettingen.  Want, als ons gedrag niet verandert dreigt een tweede lockdown, ‘met alle draconische gevolgen voor ondernemers, werknemers en de economie van dien.’

Bedrijven moeten sectorprotocollen gebruiken
Volgens de ondernemingsorganisaties moeten werkgevers beter gebruik maken van de sectorprotocollen die brancheverenigingen en sectoren eerder hebben opgesteld. Daarmee is het mogelijk om de 1,5-meterregel en andere hygiëneregels zo werkbaar mogelijk te maken en medewerkers en klanten houvast te geven. De protocollen worden aangepast wanneer er nieuwe leerpunten zijn. Zo komt de komende week een nieuw kantoorprotocol beschikbaar.

De sectorprotocollen zijn online te vinden op de website Mijn coronaprotocol. Het is belangrijk om daarbij ook werknemers te betrekken, bijvoorbeeld via de OR of de vakbonden. In het protocol staan de basisafspraken waar iedereen zich aan moet houden. Verder worden zichtbare acties aangeraden, zoals in supermarkten, kantoren, winkels en fabrieken om de bewustwording te verhogen.

Zorg voor naleving basisregels

Het is de laatste tijd duidelijk drukker geworden op straat en op de weg. Dat komt door meer economische activiteit, maar ook omdat meer mensen weer naar kantoor gaan. De werkgevers roepen hun achterban daarom op om de basisregels weer na te leven.

VNO-NCW en MKB-Nederland roepen op om een signaal af te geven:

  • zorg dat werknemers met klachten écht thuis blijven.
  • waar maar enigszins mogelijk wordt thuis gewerkt.
  • zorg dat werknemer, klanten en bezoekers 1,5 meter afstand houden.
  • spreek uw werknemers, klanten en bezoekers aan op naleving van de maatregelen (bewustwording).
  • zorg dat de maatregelen tegen verspreiding van het virus goed zichtbaar zijn en blijven (markering op de vloer, kuchschermen bij de kassa of balie e.d.).

Overheid moet haast maken met sneltesten
Van de overheid verwachten VNO-NCW en MKB-Nederland dat er grote haast wordt gemaakt met het beoordelen van reeds beschikbare sneltesten en andere testen. ‘Daarmee kunnen we veel meer Corona-besmettingen opsporen én kunnen we de samenleving open houden. De kosten ervan zijn niets vergeleken met de miljarden schade die de samenleving oploopt als we het aantal besmettingen geen halt weten te toe te roepen. Wij onderzoeken de mogelijkheid van een snelle introductie van sneltesten via bedrijven.’

CORONA EN HR: Handige HR-tools voor die nu mooi van pas komen

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?