Personeelsnet

'Werkgevers letten bij sollicitaties vooral op formele eisen'

"Nederlandse werkgevers letten bij sollicitaties vooral op formele eisen", aldus prof. dr. Joop Schippers, hoogleraar arbeidseconomie aan Universiteit Utrecht. Volgens Schippers missen werkgevers hierdoor talenten waarover mensen wel beschikken.

Deze week heeft Vrij Nederland een uitgebreid artikel over de 'nieuwe verloren generatie'. Onder de kop 'Levenslang stage' beschrijft het weekblad de gevolgen van de economische crisis voor de nieuwe generatie op de arbeidsmarkt.

Formele dingen
Omdat er veel aanbod aan jonge werkzoekenden is en weinig vraag, moet het CV van een kandidaat "wel heel precies aansluiten op de functie", aldus Vrij Nederland.

"Nederlandse werkgevers zijn erg geneigd naar formele dingen te kijken en weinig rekening te houden met wat mensen verder kunnen", zegt de Utrechtse hoogleraar Joop Schippers in het artikel.
Hij noemt dit een typisch Nederlands fenomeen. "Heel anders dan in bijvoorbeeld Engeland, daar is het volstrekt gewoon dat mensen die geschiedenis of talen hebben gestudeerd doordringen tot de hoogste lagen van de ambtenarij of het bedrijfsleven."

Onverwachte kwalificaties benutten
Naar aanleiding van deze uitspraak heeft Personeelslog Schippers een nadere toelichting gevraagd.

Volgens de hoogleraar leggen werkgevers in het sollicitatieproces veel nadruk op de formele eisen die ze bij de vacature stellen. Op zich is dat logisch omdat deze het sollicitatieproces beheersbaar maken en ervoor zorgen dat kandidaten makkelijker te vergelijken zijn. Bovendien kost het werkgevers veel tijd en moeite als ze echt willen uitzoeken wat een sollicitant wel en niet kan.

Hoe begrijpelijk deze focus op de formele functie-eisen ook is, hierdoor maken werkgevers echter niet optimaal gebruik van het beschikbare talent.
Werkgevers missen zo talenten waarover mensen wèl beschikken maar die niet geformuleerd zijn in de officiële kwalificaties, is de stelling van Schippers. Volgens hem raakt dit vooral ouderen die ‘tussen de bedrijven door’ van alles hebben opgestoken en zich allerlei vaardigheden hebben eigen gemaakt.

Anders gezegd: werkgevers die minder strak vasthouden aan de functie-vereisten, kunnen hier voordeel bij hebben. Want zij weten beter de onverwachte kwalificaties te benutten, waarover mensen beschikken.

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?