Personeelsnet

Werkgevers gezocht: duwtje naar betere werving en selectie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en onderzoeksinstituut TNO zijn op zoek naar werkgevers die in 2020 deel willen nemen aan de pilot Nudging in Werving en Selectie. Met kleine zetjes, zogenaamde ‘nudges’, leren werkgevers om hun werving en selectie beter te maken. Ze gaan vacatureteksten aanpassen, de briefselectie anders uitvoeren en leren gestructureerd interviewen.

Werkgevers zoeken de beste kandidaat voor de baan, maar maken toch vaak de keuze voor een kandidaat die op henzelf lijkt. De keuze voor de autochtone kandidaat wordt beschouwd als een veilige keuze; onbewuste vooroordelen spelen ook mee, stelt het ministerie van SZW.

Werkgevers lopen goede mensen mis
In de praktijk komen kandidaten met een niet-westerse migratieachtergrond minder vaak aan bod. Maar daarmee loopt de werkgever goede mensen mis.

Onbewuste vooroordelen spelen vooral een rol bij de beoordeling op soft skills. Objectiever selecteren, gericht op wat écht voor de functie nodig is, kan dan zomaar andere resultaten opleveren.

Pilot voor een duwtje in de goed richting
In een pilot gaan werkgevers, samen met het ministerie van SZW, aan de slag met het aanpassen van hun wervings- en selectieproces. Dit doen ze aan de hand van kleine zetjes, zogenaamde ‘nudges’.

De werkgevers herschrijven vacatureteksten, passen de briefselectie aan en leren gestructureerd interviewen. Onderzoek door TNO meet hierbij wat in de praktijk toepasbaar is én meetbaar het verschil maakt.

Vissen in een grotere vijver
Door ook kandidaten met een niet-westerse achtergrond te overwegen, heeft de werkgever meer mensen om uit te kiezen. Dat vergroot de kans om werk te maken van een meer diverse samenstelling van het personeelsbestand en zo bij te dragen aan uw diversiteitsdoelstelling.

Verder krijgt de werkgever kennis over neutraal werven en selecteren. Dat is belangrijk voor een zorgvuldige selectie van álle kandidaten.

Opgeven voor de pilot
Werkgevers die vragen hebben of meer willen weten over de pilot Nudging in Werving en Selectie, kunnen mailen naar: pilotnudging@minszw.nl . Voor de tweede ronde van de pilot, die begin 2020 van start gaat, kan een ook nieuwe groep (middel)grote werkgevers meedoen.

De pilot is onderdeel van het programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt van het ministerie van SZW. Het programma onderzoekt in diverse pilots wat werkt om de arbeidsmarktpositie van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond te verbeteren.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?