1 juli 2023 is AOW’er aantrekkelijker: nog maar 6 weken loon betalen bij ziekte

Sinds 2016 is het arbeidsrecht soepeler voor werkgevers die een AOW’er in dienst nemen. Zo hoeft de werkgever de AOW’er maar 13 weken loon door te betalen bij ziekte, in plaats van 104 weken voor andere werknemers. In de afgelopen tijd is gekeken of werkende AOW’ers jongeren verdringen op de arbeidsmarkt, omdat zij immers goedkoper zijn voor de werkgever. Daar is niets van gebleken en daarom wordt de termijn van loondoorbetaling nog korter. Vanaf 1 juli 2023 hoeft de werkgever nog maar 6 weken loon door te betalen als een werknemer met de AOW-gerechtigde leeftijd door ziekte uitvalt.

Dat heeft de minister van SZW eerder bekend gemaakt in het Ontwerpbesluit beëindiging overgangsrecht Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd, dat naar het parlement is gestuurd. 

Vrees voor verdringing op de arbeidsmarkt
In de oorspronkelijke wetgeving was al het plan opgenomen om de loondoorbetalingsplicht voor AOW’ers naar 6 weken terug te brengen. Maar bij de wetsbehandeling in 2016 is afgesproken dat er een evaluatie moest komen om te bekijken of werkende AOW’ers de arbeidsmarkt niet te veel zouden verstoren. Daarbij werd vooral gevreesd dat AOW’ers jongeren zouden verdringen. Werkgevers hoeven voor AOW’ers immers minder premies af te dragen. Gevreesd werd dat werkende ouderen té aantrekkelijk zouden worden door de korte loondoorbetalingsplicht.

Destijds is daarom met een Koninklijk besluit de loondoorbetalingsplicht alsnog op 13 weken gezet in plaats van de voorgestelde 6 weken. Dit overgangsrecht is neergelegd in de Ziektewet artikel 104 en zou duren tot de evaluatie van de wet naar het parlement is gestuurd.

Keuze voor AOW’er niet op basis van voordeeltjes
Uit het evaluatieonderzoek in 2020 is niet gebleken dat het verlichte arbeidsrechtelijke regime voor AOW-gerechtigde werknemers leidt tot verdringing van andere werknemers. Daarom is besloten om de loondoorbetalingsplicht toch naar 6 weken terug te brengen.

Overigens bleek uit de evaluatie ook, dat werkgevers helemaal niet op zoek zijn naar voordeeltjes als ze een AOW’er in dienst nemen. Lagere kosten of arbeidsrechtelijke apecten spelen nauwelijks een rol bij de beslissing om voor een AOW’er te kiezen. Werkgevers doen dat eerder omdat zij de AOW’er al kennen, vanwege zijn/haar specifieke ervaring en voor de flexibiliteit. Hele ‘normale’ redenen dus, die niet duiden op verdringing.

UWV kan maatregel nu uitvoeren
Gezien de uitkomsten van de evaluatie, heeft de politiek al in 2021 besloten om de loondoorbetalingsplicht terug te brengen naar 6 weken. Maar door de voortwoekerende coronacrisis, was het UWV niet in staat om die maatregel toen direct uit te voeren. Het is namelijk erg veel werk om die wijziging in de automatisering door te voeren. Maar de uitvoeringsorganisatie is nu toch met een oplossing gekomen, waardoor de aanpassing wel (deels) uitvoerbaar is.

Daarmee blijft de termijn van 13 weken gelden voor bestaande gevallen, terwijl de kortere loondoorbetalingsplicht voor nieuwe gevallen wél naar 6 weken kan.

Invoering kortere loondoorbetalingsplicht op 1 juli 2023
Minister Van Gennip kiest ervoor om de nieuwe regeling daarom in te laten gaan per 1 juli 2023. Zo hebben werkgevers en werknemers voldoende tijd om zich hierop voor te bereiden.

Daardoor geldt vanaf 1 juli 2023 een termijn van zes weken voor de loondoorbetaling bij ziekte voor AOW-gerechtigde werknemers. Voor de groep werknemers die al ziek waren, blijft de termijn van 13 weken gelden. Voor ziektegevallen die op of na 1 juli 2023 datum ontstaan gaat de termijn van 6 weken gelden.

Vanwege de verbondenheid van het ziekengeld met de loondoorbetaling en het opzegverbod bij ziekte, is het overgangsregime hiervoor ook aangepast. Dat gebeurt via de Verzamelwet SZW 2023.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 452 exclusieve vakartikelen en 281 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?