Werken met AI: een slimmere toekomst met minder HR-mensen?

De invloed van kunstmatige intelligentie (AI) op HR is niet langer een toekomstmuziek. Een grote meerderheid van de HR-managers heeft belangstelling in de mogelijkheden van AI voor hun vakgebied, vooral vanwege kostenbesparingen. Wel vreest de helft van de HR-managers dat AI banen gaat kosten, ook binnen hun eigen afdeling. Verder liggen er gevaren op de loer waarbij AI op basis van onjuiste informatie, slechte beslissingen neemt.

Een recent whitepaper van HR-serviceverlener Personio onthult dat 84% van de HR-managers een groeiende belangstelling ziet voor AI bij hun senior leiders. Het whitepaper duikt in de bevindingen uit gesprekken met experts en een onderzoek onder 1500 HR-managers uit heel Europa, maar niet uit Nederland. Conclusie lijkt vooral dat AI bij kan dragen aan de effectiviteit en efficiëntie van HR-processen.

Drie van de tien ziet AI niet zitten
Opvallend is dat een aanzienlijk deel van de HR-managers nog terughoudend is met AI-implementatie. Zo gebruikt 30% van de HR-professionals geen enkele AI-tool in hun werk. Driekwart van de HR-managers die geen AI gebruiken stelt dat daar geen interesse in is bij senior leiders. Dit benadrukt de noodzaak voor meer scholing en bewustwording over de voordelen van AI op leidinggevend niveau.

Bovendien toont het onderzoek een leeftijdskloof aan in de acceptatie van AI. HR-beslissers van 18 tot en met 24 jaar zijn zo optimistisch over AI, dat zij 75% besparingen voor hun organisatie voorspellen. Bij de 55-plussers denkt slechts 48% dat AI tot besparingen zal leiden.

Baanverlies, maar ook superkracht
Volgens het onderzoek vreest bijna de helft van de  Europese HR-managers voor baanverlies als gevolg van de implementatie van AI in hun organisatie. Twee experts, Tom Cheesewright en Dan Sodergren, denken dat dit wel meevalt. “Een baan is een complexe verzameling taken. AI kan een deel van jouw werk doen, het kan niet je hele werk doen – of dat van wie dan ook. Bovendien, hoe meer technologie we introduceren en hoe meer we AI gebruiken, hoe meer we mensen en de kwaliteiten die uniek menselijk zijn, gaan waarderen,” stelt Cheesewright.

Dan Sodergren betoogt dat AI ons allemaal een ‘superkracht’ geeft, omdat we door het gebruik van AI eigenlijk twee hersenen hebben: “iedereen kan nu zijn eigen stagiair hebben – iemand die bijna alles weet en nooit moe wordt. AI zal jou niet vervangen, maar misschien vervangen de mensen die AI gebruiken wel degenen die dat weigeren”, waarschuwt Sodergren.

Risico’s van AI, bijvoorbeeld bij promoties
Het whitepaper gaat ook in op de gevaren die de invoering van AI met zich mee kan brengen. Het rapport haalt Professor Dr Tomas Chamorro-Premuzic aan, Chief Innovation Officer bij ManpowerGroup. Hij ziet als risico van AI dat het bevooroordeelde informatie uit het verleden kan aanleren en aanneemt dat het om echte feiten gaat. Bijvoorbeeld, als AI wordt gebruikt om te beslissen wie promotie maakt in een bedrijf, zou het onbedoeld bestaande ongelijkheden kunnen kopiëren.

Daarom moet goed worden gecontroleerd welke gegevens worden ingevoerd: die moeten weerspiegelen wat écht waardevol is voor de toekomst van het bedrijf, niet alleen wat in het verleden succesvol was. Verder wijst Chamorro-Premuzic op beveiligingsrisico’s waardoor persoonsgegevens van werknemers onbedoeld openbaar kunnen worden; een doodzonde voor HR. Beveiliging is natuurlijk belangrijk, maar ook uitkijken welke datasets worden ingevoerd in AI-systemen.

MIS NIKS MEER: Schrijf je hier in voor de gratis HR-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?